Regio 08

Na een lange aanloop via contactpersonen (die werden aangestuurd vanuit de NKvF) tussen 1977 en 1986 zijn de regio’s in het land ontstaan.
Dit gebeurde ook in Gelderland. Regio 8 Zuid-Gelre is hieruit voortgekomen. Op 19 april 1986 vond de oprichtingsvergadering plaats waar 80 personen lid werden. In 1987 stoppen de contactpersonen hun werkzaamheden en wordt de te grote regio gesplist in ‘Apeldoorn’ en ‘Arnhem’. Voor Arnhem wordt een bestuur gekozen.  Op 5 maart 1988 vindt de eerste bijeenkomst van de nieuwe regio plaats in Arnhem. De opkomst is groot. Vanaf 29 oktober 1988, de najaarsbijeenkomst komt men voor het eerst bijeen in Ede. In 1989 vinden meerdere bijeenkomsten en activiteiten plaats, o.a. in een tuin te Lunteren

Tijdens/na de Nationale Tentoonstelling ‘90 ontstaat een bestuurscrisis bij de regio. Er wordt een interim-bestuur geformeerd. Op 24 april 1991 wordt het interim-bestuur voltallig herkozen. Er wordt aan diverse festiviteiten deelgenomen, o.a. in Engeland.

Meer lezen, klik hier.

Geen evenementen deze maand.

(Kijk voor totaaloverzicht bij EVENEMENTEN/OPEN TUINEN/OPEN TUINEN TOTAAL. Of klik hier)

Link voor de beheer service punt :