Regio 08 informatie

Na een lange aanloop via contactpersonen (die werden aangestuurd vanuit de NKvF) tussen 1977 en 1986 zijn de regio’s in het land ontstaan.
Dit gebeurde ook in Gelderland. Regio 8 Zuid-Gelre is hieruit voortgekomen. Op 19 april 1986 vond de oprichtingsvergadering plaats waar 80 personen lid werden. In 1987 stoppen de contactpersonen hun werkzaamheden en wordt de te grote regio gesplist in ‘Apeldoorn’ en ‘Arnhem’. Voor Arnhem wordt een bestuur gekozen. Op 5 maart 1988 vindt de eerste bijeenkomst van de nieuwe regio plaats in Arnhem. De opkomst is groot.Vanaf 29 oktober 1988, de najaarsbijeenkomst komt men voor het eerst bijeen in Ede. In 1989 vinden meerdere bijeenkomsten en activiteiten plaats, o.a. in een tuin te Lunteren

Tijdens/na de Nationale Tentoonstelling ‘90 ontstaat een bestuurscrisis bij de regio. Er wordt een interim-bestuur geformeerd. Op 24 april 1991 wordt het interim-bestuur voltallig herkozen. Er wordt aan diverse festiviteiten deelgenomen, o.a. in Engeland.  Tijdens de vergadering op 15 april 1992 wordt de naam regio 8 (Arnhem) gewijzigd in regio 8 “Zuid-Gelre”. Er wordt vanaf nu een eigen logo gevoerd. In 1992 wordt deelgenomen aan de geraniummarkten in Ede en Veenendaal.

Een notariële akte van oprichting wordt gepasseerd op 30 juli 1992. De regio is nu een rechtspersoon. In 1993 wordt groots deelgenomen aan Fleurig ’93. Het eerste nummer van Zuid-Gelre’s Fuchsiablad verschijnt in 1998.
Bovendien wordt in dat jaar begonnen met de inrichting van een bibliotheek. In 1998 gaat de excursie naar de Keukenhof. Een nieuwe wedstrijdcommissie wordt in 1999 gevormd en een nieuw wedstrijdreglement opgesteld.

Op 4 oktober 2000 is de eerste bijeenkomst in “Ons Huis” te Ede, de locatie waar we nog steeds te vinden zijn voor onze bijeenkomsten. Een notariële akte van Statutenwijziging wordt gepasseerd door leden van het hoofdbestuur van de NKvF (de regio’s zelf rechtspersoon) op 26 april 2001. 2001 Minishow en wedstrijden in Opheusden. 2002 Minishow en wedstrijden in Bemmel. De laatste excursie vindt plaats in 2008 naar de Fuchsiakwekerij Lavrijsen te Reusel, De Evenhof te Reusel en een tuin in Demen, afgesloten met een driegangendiner in “de Molen” in Harskamp. Bij gebrek aan belangstelling wordt in 2010 het regiowinkeltje opgeheven.

2009 tot nu: Het bestuur probeert de bijeenkomsten steeds met aantrekkelijke onderwerpen aan te kleden. Helaas moeten we het geleidelijk met minder bezoekers doen. Dit door de oplopende leeftijd van de leden. Gelukkig zijn er in 2020 vier nieuwe leden bijgekomen! Jaarlijks houden we een barbecue en de laatst jaren doen we dat thuis bij een van de leden te Lunteren. Daar is altijd veel animo voor, want het is steeds erg gezellig en met veel lekker eten! Helaas moesten we het dit jaar aan ons voorbij laten gaan.

In de zomer van 2018 zijn we voorzichtig begonnen met een poging het ‘uitje’ nieuw leven in te blazen met een middag bij een lid van de eigen regio waar we in haar tuin vol bewondering van haar fuchsia’s hebben kunnen genieten en genoeglijk met elkaar konden praten. Het jaar erop hebben we een middag volop genoten van het prachtige weer en alles wat er te zien is op de Passiflorahoeve bij Harskamp. En dit jaar waren we met een klein aantal leden (Corona) bij de Beukenhof bij Barneveld, een grote tuin waar we een mooie en deskundige rondleiding kregen met voldoende afstand.

Enkele gebeurtenissen uit de bloeitijd van de vereniging.

In 1990 deed onze regio met succes mee aan de Nationale Tentoonstelling van de NKvF te Ruurlo. Daarna begon het in de loop van 1992 bij enkele regioleden opnieuw te kriebelen. Zouden wij zelf een tentoonstelling in elkaar kunnen draaien? Er werd wat informatie ingewonnen bij de leden en vervolgens een tentoonstellingscomité samengesteld, die een locatie en sponsors zocht. Hiermee was de basis gelegd voor wat uit zou draaien op Fleurig ’93, internationale bloemen en beeldententoonstelling bij kasteel Hoekelum te Ede. Omdat er toch iets meer bij kwam kijken dan wij als regioleden aan konden werd er een evenementenbureau in de arm genomen. Mede daardoor konden er vakpresentaties van bloemen en planten toegevoegd worden. Ook was er een beeldententoonstelling en over de dagen verspreid waren er muziekevenementen en dansgroepen. Maar de hoofdmoot was toch de fuchsiashow. Er werd door 120 vrijwilligers meegewerkt en er kwamen 60.000 bezoekers naar dit evenement.

Fleurig ’94 werd gehouden in Rhododendronkwekerij De Valouwe in Wekerom met als titel “Wonen in de tuin”. Ook hier leverde onze regio een grote bijdrage aan met fuchsia’s en vrijwilligers. In het volgende jaar deed onze regio met een grote inzending en de nodige hulptroepen mee aan de Nationale Fuchsiatentoonstelling ’95 bij Slot Zeist.

We hadden inmiddels de smaak aardig te pakken en organiseerden o.l.v. een ander evenementenbureau opnieuw een fuchsiashow onder de naam Florafestijn ’96 op landgoed Balkenschoten in Nijkerk. Deze keer een beetje in country-stijl met o.a. paardenshows. Ook hier kwamen 60.000 bezoekers naar toe.

In 1997 werd er een Florafestijn gehouden in Nijkerk op een andere locatie. Florafestijn ’98 werd gehouden op recreatiegebied Zeumeren tussen Barneveld en Voorthuizen. Ook nu weer een tuinbeurs/tentoonstelling met als hoofdmoot de fuchsia’s. Daarnaast modeltuinen, watervallen, vijvers enz. enz. Fleurig bleef doorgaan met tuinshows maar hier deden slechts enkele regioleden met een eigen collectie fuchsia’s aan mee.

Naast al deze grote evenementen hielden veel leden in diezelfde jaren open tuindagen. Soms zelfs met meerdere leden tegelijk en in combinatie met naastliggende regio’s zodat men op een dag fietsend of met de auto wel vier of vijf tuinen kon bezoeken. Langzaam maar zeker liepen al deze activiteiten terug. Veelal door afname van het aantal regioleden of het bereiken van een wat hogere leeftijd.

Landelijke wedstrijden.

Maar……onze regio organiseert nog altijd de Landelijke Fuchsiawedstrijden. Voor zover wij na konden gaan is dit in ieder geval 30 jaar geleden begonnen in de tuin van de Fam. Appel in Lunteren. Vervolgens elk jaar in een andere particuliere tuin van een van onze regioleden. Tot in 2005 het verzoek van het hoofdbestuur van de NKvF kwam om deze wedstrijden samen te laten vallen met de Najaarsbijeenkomst in De Bilt in het kader van haar 40-jarig jubileum. Ook in 2006 werden de wedstrijden gehouden tijdens de najaarshappening, deze keer in Waalwijk. In 2007 gebeurde dit tijdens het Fuchsia-Festival in Zwolle en sinds 2009 vinden de Landelijke wedstrijden plaats tijdens de jaarlijkse Vriendendag. Dit betekent dat wij niet meer voor een locatie voor de wedstrijden hoeven te zorgen. Maar wel moet er tevoren gekeken worden of er voldoende ruimte beschikbaar is, of er ophangmogelijkheden voor de hangplanten zijn of de ruimte afgezet kan worden enz. Daarnaast zorgen wij elk jaar voor de juiste inschrijvingen per wedstrijdcategorie, vragen wij juryleden en zorgen wij voor certificaten en wisselbekers voor de winnaars.
Al met al nog genoeg te doen. We hopen dat Zuid-Gelre nog een tijdlang kan doordraaien, met voldoende animo van de 47 leden. Helaas hebben we door Covid-19 in 2020 (en 2021?) enkele bijeenkomsten moeten afzeggen.

 

Gerda de Vries en Aart Muit, bestuursleden regio 8 Zuid-Gelre.