Algemeen (BEG)

Doelstelling beschrijvingsgroep

Taak Beschrijvingsgroep:

  • het beschrijven van in Nederland voorkomende fuchsiacultivars door middel van gedetailleerde beschrijvingsformulieren met alle uiterlijke kenmerken van fuchsiacultivars;
  • het opbouwen en onderhouden van een bestand van cultivars en publiceren op de website;
  • het samenstellen, aanvullen en corrigeren van de online Cultivar Inventarislijst van alle in Nederland en in omliggende landen voorkomende fuchsiacultivars;
  • onderzoek van cultivar namen om te komen tot de juiste schrijfwijze en de juiste gegevens over afstamming en herkomst;
  • ondersteunen van de BCK door middel van het beschrijven van genomineerde cultivars.

Lid worden van de beschrijvingsgroep

  • Ieder lid van de NKvF kan toetreden tot de Beschrijvingsgroep.
  • Dit is echter niet vrijblijvend.
  •  Van leden wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan het “beschrijven” van onze collectie fuchsia’s.
  •  Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (te vinden onder de kop organisatie van deze groep).