Doelstelling (BEG)

Taak Beschrijvingsgroep:

♦  het beschrijven van in Nederland voorkomende fuchsiacultivars door middel van gedetailleerde beschrijvingsformulieren met alle uiterlijke kenmerken van fuchsiacultivars;

♦  het opbouwen en onderhouden van een bestand van cultivars en het publiceren op de website;

♦  het samenstellen, aanvullen en corrigeren van de online Cultivar Inventarislijst van alle in Nederland en in andere landen voorkomende fuchsiacultivars;

♦  onderzoek van cultivarnamen om te komen tot de juiste schrijfwijze en de juiste gegevens over afstamming en herkomst;

♦  het ondersteunen van de BCK door middel van het beschrijven van genomineerde cultivars.