Resultaten (WSG)

Resultaten

April 2012. De Studiegroep Winterharde Fuchsia’s heeft naast het beheren van de proeftuin als tweede doelstelling het veredelen van winterharde fuchsia’s. In voorgaande jaren zijn diverse planten tot stand gekomen .Het merendeel van deze planten zijn in 2011 voorlopig genomineerd en zijn inmiddels op de proeftuin aangeplant, reglementair kan hierover nog geen mededelingen worden gedaan.
Voor het mogelijk was om de planten via de BCK te laten keuren als zijnde een nieuwe winterharde cultivar zijn er wel twee planten bij de BCK gekeurd die reeds eerder uitgetest waren op een vorige proeftuin in Velp en bij de V.K.C. in Aalsmeer. Deze planten zijn in< 2010 en 2011 bij de B.C.K genomineerd tijdens de overgangsregeling naar het officiële keuren op winterhardheid.
Het gaat hier om Gerrit van Veen en Jaspers Kameleon.

Gerrit van Veen
Jaspers Kameleon

Door het aanklikken van de namen ziet u alle gegevens over deze planten met daarbij vermeld de mate van winterhardheid. De eerstvolgende resultaten van beproeving op winterhardheid zullen pas in 2015 bekend zijn als de eerste planten de reglementaire testperiode op het proefveld doorstaan hebben.