R17 Bestuur

Naam Adres Postcode en Woonplaats Telefoon Telefoon E-mail adres
Voorzitter
Monique van der Meij 0252 415775 mail
Penningmeester
Nico van der Kroon 020 - 6570011 mail
Secretaris
Aad Reijerse 071 - 3010161 mail
Lid 1
Cor Groen 023-5636791 mail
Ledenraad
Fon Koek 071 - 3610887 mail
Eindredactie 1
Fon Koek 071 - 3610887 mail
Regioblad Rijnlands Regionieuws
Bank NL75RABO0300156766 t.n.v. Fuchsiavrienden Regio 17 te OUDE MEER