R24 Bestuur

Naam Adres Postcode en Woonplaats Telefoon Telefoon E-mail adres
Voorzitter
Sjef Paaijmans Prunusstraat 32 5061 AT Oisterwijk 013 -5215592 mail
Penningmeester
Tiny van de Sande Bergstraat 4 5298 VK Liempde 0411 - 631591 mail
Secretaris
Tiny van de Sande Bergstraat 4 5298 VK Liempde 0411 - 631591 mail
Lid 1
Henk van Aken Pastoor Hackenstraat 23 5491 CE St. Oedenrode 0413 - 474403 mail
Ledenraad
Henk van Aken Pastoor Hackenstraat 23 5491 CE St. Oedenrode 0413 - 474403 mail
Redactie 1
Vacature mail
Beheer Service Punt
Tiny v.d. Sande Bergstraat 4 5298 VK Liempde 0411-631591 mail
Regioblad 't Vrindje
Bank NL 73 RABO 0128 7129 88 Rabobank Liempde