Nieuws (VG)

Goed nieuws van de Veredelingsgroep!

Sierd Zijlstra en ondergetekende zijn in deze ‘stille’ periode druk bezig geweest met het vervaardigen van een boek over de Veredeling van de Fuchsia. Vorig najaar heeft de Veredelingsgroep het concept doorgenomen tijdens onze vergadering bij Arie de Graaf. Sierd en ik hebben daarna de aanvullingen en correcties aangebracht en zijn op zoek gegaan naar een goede vormgever.

Door de geweldige inspanning van Manfried Kleinau, secretaris van Euro-Fuchsia, die het ontwerp en zetwerk voor zijn rekening nam, kan het boek nu worden gedrukt. Bovendien is ons voorstel voor de financiering van dit boek door Euro-Fuchsia gehonoreerd. Het boek wordt ook in het Frans, Duits en Engels vertaald voor andere leden van Euro-Fuchsia. Van de Nederlandse versie is inmiddels een proefdruk gemaakt.

De opmaak van het voorblad (zie hieronder) wordt nog enigszins aangepast.

Het is de bedoeling dat de presentatie van het boek, in alle vier de talen, zal plaats vinden tijdens de (laatste) vergadering van Euro-Fuchsia, hopelijk deze zomer in Parijs.

Gerard Rosema