Regio 18

Op 10 oktober 1987 was een veertigtal fuchsialiefhebbers bijeen in de tuinbouwschool te Wateringen
om een nieuwe regio van de NKVF op te richten; het werd Regio 18 – Delfland. Het was een
afsplitsing van Regio Rijnland, die het jaar ervoor was opgericht. Dit laatste was mij onbekend tot ik
het hoorde van Joke Koek tijdens de laatste ledenraadvergadering.

Oorspronkelijk omvatte Regio Delfland alle plaatsen in het Westland plus Hoek van Holland, Delft, Den Haag en omliggende gemeenten en Zoetermeer en
omgeving. Nu zijn de scheidslijnen niet meer zo duidelijk. Al snel kreeg onze regio ook te maken met een afsplitsing. Na wat ruzie werd de Stichting Fuchsia Hobby Club Westland e.o. opgericht.

In de jaren negentig stond de fuchsia erg in de belangstelling. In 1992 kwam er weer een grote groep fuchsialiefhebbers bij. Toen werd er in Zoetermeer een afdeling van regio Delfland opgericht, geleid door een werkgroep, die twee afgevaardigden kreeg in het regiobestuur. De succesvolste periode van onze regio was tijdens de jaren negentig. Er werden fuchsiacursussen, doe-middagen en open tuindagen georganiseerd, allemaal met veel belangstelling. In Naaldwijk was ieder jaar een fuchsiashow tijdens de feestweek in augustus; in het begin rond de Oude Kerk en later ook op andere locaties.

Fuchsiashow 2002

Eind augustus/begin september waren er in Zoetermeer jaarlijks grote fuchsiashows bij Intratuin, “Florabelle”, die o.a. geopend werden door bekende
tuin/fuchsia persoonlijkheden zoals Wim Oudshoorn, Rob Verlinden en Herman de Graaff. Het jaar 1996 was een topjaar: shows in Naaldwijk, Zoetermeer en Nootdorp en een fuchsiapresentatie op het terrein van Geitenboerderij ’t Geertje. Dit was natuurlijk niet lang vol te houden. De animo werd wat minder, het ledental liep terug, de shows werden niet meer ieder jaar georganiseerd en de werkgroep Zoetermeer “loste” op in het regiobestuur.

De laatste grote shows waren in 2005 in de Botanische Tuin van de TU te Delft en in 2008, de laatste show bij Intratuin in Zoetermeer. Daarna is er nog een enkele keer een kleine presentatie geweest. Ik besteed relatief veel aandacht aan wat is geweest, want wij hebben een mooi succesvol verleden gehad en gaan als vereniging een onzekere toekomst tegemoet. Op een oude ledenlijst van september 1998 staan maar liefst 180 leden en op de recente ledenlijst van mei 2021 nog slechts 39 leden.

De grote “fuchsiagekte” is natuurlijk allang voorbij en de meeste mensen hebben nu geen tijd/zin om veel tijd aan fuchsia’s en andere planten te besteden. Wat blijft zijn de échte fuchsialiefhebbers. Helaas zijn er door de coronapandemie vanaf maart 2020 weinig tot geen verenigingsactiviteiten geweest. Tijdens “normale” jaren beginnen we het jaar met een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in januari. In maart is altijd onze jaarvergadering met na de pauze een gezellig samenzijn met tot slot een verloting of een spelletje bingo en het uitdelen van de wedstrijdstekken.

Busreis 2019 tuin ’t Puntje in Ritthem

Begin mei organiseren we een fuchsiamarkt met vooral veel stekken maar ook “volwassen” planten, die voornamelijk aangeleverd worden door de leden. In augustus hebben we onze jaarlijkse busreis,  altijd een succes! In 2019 gingen we voor de 26ste keer met de bus op stap. We bezoeken tuinen, liefst ook met fuchsia’s en kuipplanten, afgewisseld met een kwekerij of een leuk stadje en besluiten de  dag met een gezamenlijk etentje. De laatste jaren lukt dat met behulp van een flink aantal introducés. In september is er de stekkenkeuring van de wedstrijdstekken bij één van de twee leden met een  grote tuin en dat zijn altijd goedbezochte en gezellige bijeenkomsten.

In oktober geven we snoeidemonstraties. Dit gebeurde altijd – net als de Fuchsiamarkt – samen met de afdeling Zoetermeer van Groei & Bloei, maar die is helaas het afgelopen jaar opgeheven wegens gebrek aan bestuursleden. We willen het graag dit jaar ook weer organiseren op de (vertrouwde) locatie: het terrein van het oude gedeelte van Speelboerderij “Het Buitenbeest” in Zoetermeer. In het activiteitencentrum, het nieuwe  gedeelte, houden we onze binnen bijeenkomsten. Zo nu en dan wordt er ook wel eens een uitstapje met eigen vervoer georganiseerd maar daar is helaas meestal niet veel animo meer voor. In 2013 hebben we – na een dreigende opheffing – een doorstart gemaakt en sindsdien geven we 6 x per jaar een  ieuwsbrief uit. Gelukkig is de verstandhouding met de Fuchsia Hobby Club Westland (FHCW) tegenwoordig goed. Zij slagen er nog steeds in om jaarlijks een mooie fuchsiashow te organiseren, wat natuurlijk een sterk bindende factor is. Afgelopen zomer was het al weer de 30ste show. Een aantal fuchsialiefhebbers is dan ook van beide clubs lid. Iedereen zal begrijpen dat tegenwoordig het naast elkaar bestaan  van twee fuchsiaclubs in een tamelijk kleine regio wel een beetje problematisch is. De FHCW is niet aangesloten bij de NKvF, dus samengaan is geen optie maar samenwerken kan natuurlijk wel en dat gebeurt dan ook. Bij het 50-jarig bestaan van de NKvF zijn we er gezamenlijk heen gegaan.

 

 

 

 

 

 

De Nieuwjaarsbijeenkomst kon dit jaar helaas (weer) niet doorgaan maar hopelijk is er in de loop van 2022 weer veel meer mogelijk en kunnen we de draad weer oppakken en er een goed verenigingsjaar van maken!

Namens het bestuur, Aartje Brinksma

Huidige maand

juli 2024

01jul10:0031aug(aug 31)17:00Open tuin Jan van de VlekkertRegio 18 - Delfland

01jul10:0031aug(aug 31)17:00Open tuin Jan van ZantenRegio 18 - Delfland

augustus 2024

01jul10:0031aug(aug 31)17:00Open tuin Jan van de VlekkertRegio 18 - Delfland

01jul10:0031aug(aug 31)17:00Open tuin Jan van ZantenRegio 18 - Delfland

(Kijk voor totaaloverzicht bij EVENEMENTEN/OPEN TUINEN/OPEN TUINEN TOTAAL. Of klik hier)

Link voor de beheer service punt :

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet gestart. Dat betekent voor verenigingen dat er vastgelegd moet worden hoe zij omgaan met privacygevoelige gegevens.
Van de NKvF, de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, krijgt Regio 18 – Delfland uw gegevens door. Zo hebben wij van ieder lid: naam, man/vrouw, adres en woonplaats. Van de meeste leden hebben wij ook een telefoonnummer en een emailadres. Deze zijn verwerkt in de adressenlijst, die gedeeld wordt door de bestuursleden. Deze gegevens hebben wij nodig voor het versturen van ons regioblad “Nieuwsbrief” en verdere communicatie met de leden; wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld. Tijdens bijeenkomsten, uitstapjes e.d. worden vaak foto’s genomen. Deze kunnen geplaatst worden in de “Nieuwsbrief” en kunnen zo ook te zien zijn op de landelijke website van de NKvF via www.fuchsiavereniging.nl/Regio 18. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zullen dan zorgen dat er van u geen foto’s worden gepubliceerd. Regio 18 – Delfland voldoet aan de gestelde voorwaarden van de AVG en heeft hiervoor de uitgebreide verklaring doorlopen.