Regio 18

Dit is de pagina van Regio 18.

Geen evenementen deze maand.

(Kijk voor totaaloverzicht bij EVENEMENTEN/OPEN TUINEN/OPEN TUINEN TOTAAL. Of klik hier)

Link voor de beheer service punt :

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming .

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet gestart. Dat betekent voor verenigingen dat er vastgelegd moet worden hoe zij omgaan met privacygevoelige gegevens.
Van de NKvF, de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, krijgt Regio 18 – Delfland uw gegevens door. Zo hebben wij van ieder lid: naam, man/vrouw, adres en woonplaats. Van de meeste leden hebben wij ook een telefoonnummer en een emailadres. Deze zijn verwerkt in de adressenlijst, die gedeeld wordt door de bestuursleden. Deze gegevens hebben wij nodig voor het versturen van ons regioblad “Nieuwsbrief” en verdere communicatie met de leden; wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld. Tijdens bijeenkomsten, uitstapjes e.d. worden vaak foto’s genomen. Deze kunnen geplaatst worden in de “Nieuwsbrief” en kunnen zo ook te zien zijn op de landelijke website van de NKvF via www.fuchsiavereniging.nl/Regio 18. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Wij zullen dan zorgen dat er van u geen foto’s worden gepubliceerd. Regio 18 – Delfland voldoet aan de gestelde voorwaarden van de AVG en heeft hiervoor de uitgebreide verklaring doorlopen.