Fuchsialijsten

Onder INFORMATIE/FUCHSIALIJSTEN bevinden zich een tweetal opties. FUCHSIALIJST en FUCHSIAFOTO’S  bij deze laatst genoemde krijgt men alleen de foto’s te zien met een beperkte beschrijving.
Bij dit overzicht kunt u (na inloggen) ook weer een lijst favorieten aanmaken.

Ondertussen is de Fuchsialijst continue in ontwikkeling. Met deze database hebben we alle oude en nieuwe informatie alsmede de AFS-informatie ondergebracht in 1 database. Hierdoor kunt u in één overzicht alle informatie bekijken.

Al naar Fuchsialijst? Klik hier.

Fuchsialijst (Cultivars)

Cultivar betekent een plantaardige kweeksoort. Een plantensoort die niet in het wild voorkomt maar door een de mens is gecreëerd meestal door het kruisen/enten van twee soorten.

Voor het raadplegen van de Fuchsialijst (ook wel Cultivar InventarisLijst (CIL) genoemd) is het NIET noodzakelijk om in te loggen.

De Fuchsialijst wordt continu aangevuld met gegevens en foto’s. Het kan voorkomen dat informatie nog niet beschikbaar of niet geheel correct is. Dit geldt eveneens voor de foto’s en/of afbeeldingen.

Lijst van botanische fuchsia’s

In dit geval hebben we het over in het wild groeiende fuchsia’s (botanische) dat wil zeggen niet door mensen gekweekte fuchsiasoorten.

De lijst van botanische fuchsia’s (ook wel Botanische Inventarislijst (BIL) genoemd) wordt continu aangevuld met gegevens en foto’s. Het kan voorkomen dat informatie nog niet beschikbaar of niet geheel correct is. Dit geldt eveneens voor de foto’s en/of afbeeldingen.