Keuringscriteria/Rapport

Criteria fuchsiakeuringen NKvF.

Vastgesteld 11.07-2004; gewijzigd 13-02-2019

Criteria:

Tijdens de NKvF-keuringen zullen de inzendingen op de volgende criteria worden beoordeeld:

1e Nieuwheid/verbetering 25 punten te behalen
2e Algemene indruk 25 punten te behalen
3e Groei 20 punten te behalen
4e Bloei 20 punten te behalen
5e Wortelgesteldheid 10 punten te behalen

 

 

 

 

 

Nieuwheid:

Het criterium nieuwheid wordt door de keurmeesters gezamenlijk beoordeeld.
Door de gezamenlijke kennis te bundelen zal men beter kunnen beoordelen of de inzending ook echt nieuw is of toch teveel raakvlakken heeft met een bestaande soort.
Met het laatste bedoelen wij: de inzending is er misschien nog niet, maar er bestaat wel een plant die er veel op lijkt, doch deze heeft een net iets dikkere bloembuis, of de kelkbladen staan net iets verder open, enz.
Alleen een inzending die werkelijk nieuw is kan het maximale aantal van 25 punten krijgen, en alle keurmeesters dienen het hierover eens te zijn.
Bij alle andere inzendingen, die niet helemaal nieuw zijn, zal men punten moeten aftrekken.
Deze inzending zal door zijn kwaliteit of groei enz. boven het gemiddelde uit moeten steken om toch genomineerd te worden.
Niemand zit te wachten op planten, waarvan al een broertje of zusje bestaat.

Als volgens de keurmeesters blijkt dat de inzending al bestaat en zij kunnen aangeven waar de inzending mee kan worden vergeleken, dan hoeft de inzending niet verder te worden beoordeeld. Voor de duidelijkheid: alleen als de vergelijkende naam bekend is, niet verder keuren.
In alle andere gevallen alle criteria beoordelen.

Het criterium nieuwheid is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Zeer nieuw: nieuw in kleur, of nieuw in vorm, of nieuw in combinatie kleur kroon- en kelkbladen.
Nieuw: bloem is anders door kweekvorm, of andere kleurstelling.
Weinig nieuw: bloem is al aanwezig, maar er is verschil in grootte of vorm.
Niet nieuw:; bloem is al aanwezig, in kleur of vorm.

Algemene indruk:

Bij het criterium algemene indruk wordt de inzending beoordeeld op zijn totale uitstraling.
Wij bedoelen hiermee: als men de inzending tussen diverse andere fuchsia’s zou zetten, hoe opvallend is deze inzending dan.
Hierbij kijkt men naar de bloem, bloemkleur, bloemvorm, blad, bladkleur, groei, enz.
Valt de inzending in positieve zin echt op tussen de andere planten, dan mag men deze de maximale score van 25 punten geven.
Valt de inzending op in negatieve zin dan mag men de inzending niet hoger waarderen dan met 0 tot 4 punten.
De verdere puntenverdeling zal geschieden naar gelang de inzending opvalt.
Dit zal verder in de praktijk met de keurmeesters worden geoefend. Bij dit criterium wordt dus de totale plant beoordeeld, en niet een onderdeel zoals bloei of groei.

Het criterium algemene indruk is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Zeer opvallend: valt sterk op tussen de andere planten.
Opvallend: valt redelijk op tussen de andere planten.
Matig opvallend: valt matig op tussen de andere planten.
Niet opvallend: valt niet op tussen de andere planten.

Groei:

Bij het criterium groei moeten de keurmeesters kijken naar de groeiwijze van de plant.
Dit houdt in: is de plant zelf vertakkend, zijn de leden tussen de bladparen niet te groot, hoe is de verhouding van het blad t.o.v. de bloem, enz.
Van een goede zelf vertakkende plant is door de liefhebbers gemakkelijker een mooie plant te maken.
Vaak zal deze ook eerder bloeien dan een plant die vaak getopt moet worden om goed gevormd te worden.
Hoe de punten voor dit criterium verdeeld moeten worden, zal tijdens een proefkeuring worden vastgesteld.
Een handig hulpmiddel is hierbij om de plant te verdelen in diverse onderdelen.

Het criterium groei is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Vertakking:

Goed zelf vertakkend.
Redelijk zelf vertakkend.
Matig zelf vertakkend.
Slecht zelf vertakkend.

Verhouding grootte blad — bloem:

Goede verhouding.
Redelijke verhouding.
Slechte verhouding.

Verhouding hoeveelheid blad — bloem:

Goede verhouding.
Redelijke verhouding.
Slechte verhouding.

Bloei:

Voor het criterium bloei moet men kijken naar de plant en hoeveel bloemen zitten er aan de verschillende takken.
Ook moet men de knoppen in acht nemen, een plant kan aangemeld worden terwijl deze nog niet in volle bloei staat, maar dat men wel kan zien door de knoppen en knopvorming wat de mogelijkheden van bloei van deze plant zijn.

Het criterium bloei is onderverdeeld in de volgende rubrieken voor enkele bloemen:.

Zeer rijke bloei; minimaal 3 bloemen per bladoksel, 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Rijke bloei; ; minimaal 2 bloemen per bladoksel, 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Normale bloei; minimaal 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Matige bloei; minimaal 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Slechte bloei; weinig bloemen en knoppen over de gehele plant.

Het criterium bloei is onderverdeeld in de volgende rubrieken voor dubbele bloemen:

Zeer rijke bloei; minimaal 2 bloemen per bladoksel, 3 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Rijke bloei; ; minimaal 2 bloemen per bladoksel, 1 bloem per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Normale bloei; minimaal 3 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Matige bloei; minimaal 1 bloem per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant.
Slechte bloei; weinig bloemen en knoppen over de gehele plant.

Wortelgestel:

Bij het criterium wortelgestel zullen de keurmeesters naar het wortelgestel van de plant kijken.
Hiervoor zal de plant uit de pot gehaald moeten worden.
Wij krijgen hierbij natuurlijk te maken met verschillende mogelijkheden van wortelvorming, zoals knolvorming, waarbij duidelijk minder haarwortels aanwezig zijn dan bij gewone wortelvorming.
Ook komen er natuurlijk planten voor die een dikke penwortel hebben en daardoor weinig andere wortelscheuten. Tijdens de proefkeuring zal dit dan ook verder moeten worden uitgewerkt en vastgelegd.
Ook moet men kijken naar de hoeveelheid wortels die de plant heeft gemaakt, maar door de weersomstandigheden (verbranding) nu niet goed zichtbaar meer zijn.

Het criterium wortelgestel is onderverdeeld in de volgende rubrieken:

Goed wortelgestel: extra dikke wortels te zien en veel haarwortels aanwezig, of goede knolvorming zichtbaar.
Normaal wortelgestel: veel haarwortels aanwezig, geen dikke wortels zichtbaar, normale knolvorming.
Matig wortelgestel: matig aantal haarwortels aanwezig.
Slecht wortelgestel: weinig of geen wortels te zien en ook geen haarwortels aanwezig.

Keuringsrapport NKvF keuringen

Keurmeester_________________________
Keuringsnummer_______________________

Nieuwheid; Maximaal 25 punten te vergeven. Minimaal 6 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven puntenOpmerking
Zeer nieuwPlant is nieuw in kleur, in vorm, nieuw in combinatie kleur kroon – kelkbladen22 tot 25 punten
NieuwPlant is anders door kweekvorm, of andere kleurstelling14 tot 21 punten
Weinig nieuwPlant bestaat al, maar er is verschil in grootte, of vorm6 tot 13 puntenPunten nieuwheid
Niet nieuwPlant bestaat al, zowel in kleur als vorm1 tot 5 punten
Algemene indruk; Maxima 25 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven puntenOpmerking
Zeer opvallendValt zeer erg op tussen andere fuchsia’s18 tot 25 punten
OpvallendValt redelijk op tussen andere fuchsia’s12 tot 17 punten
Matig opvallendValt matig op tussen andere fuchsia’s5 tot 11 puntenPunten algemene indruk
Niet opvallendValt niet op tussen andere fuchsia’s1 tot 4 punten
Groei; Maximaal 20 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven puntenOpmerking
VertakkingGoed zelfvertakkend8 punten
Redelijk zelfvertakkend6 punten
Matig zelfvertakkend4 punten
Slecht zelfvertakkend2 punten
Verhouding grote

blad – bloem

Goede verhouding6 punten
Redelijke verhouding4 punten
Slechte verhouding1 punt
Verhouding hoe- veelheid blad – bloemGoede verhouding6 punten
Redelijke verhouding3 puntenPunten groei
Slechte verhouding1 punt
Bloei; Maximaal 20 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven puntenOpmerking
Zeer rijke bloeiMinimaal 3 bloemen per bladoksel, 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant18 tot 20 punten
Rijke bloeiMinimaal 2 bloemen per bladoksel, 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant14 tot 17 punten
Normale bloeiMinimaal 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant10 tot 13 punten
Matige bloeiMinimaal 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant5 tot 9 punten
Slechte bloeiWeinig bloemen en knoppen over de gehele plant0 tot 4 puntenPunten bloei
Wortelgestel; Maximaal 10 punten te vergeven. Minimaal 3 punten voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven puntenOpmerking
Goed wortelgestelExtra dikke wortels te zien, zeer veel haarwortels aanwezig, of goede knolvormer8 tot 10 punten
Normaal wortelgestelVeel haarwortels aanwezig, geen dikke wortels zichtbaar, normale knolvormer5 tot 7 punten
Matig wortelgestelMatig aantal wortels aanwezig3 tot 4 puntenPunten wortelgestel
Slecht wortelgestelWeinig of geen wortels zichtbaar1 tot 2 punten

Totaal behaalde punten_______________

©NKvF maart 2013 Ontwerp; 13 maart 2005/ gewijzigd; augustus 2006/april 2007/juli 2009/april 2013