R01 Bestuur


Regio 01 bestuur

Export (csv) Export (pdf)
Naam Adres Postcode en Woonplaats Telefoon Telefoon E-mail adres
Voorzitter
R Klijnstra-Hoekstra Krukmanslaan 36 8453XJ Oranjewoud 0513 63 33 51 mail
Penningmeester
G. Kuiper-Lezwijn Schoterlandseweg 35 8413NL Oudehorne 0513 54 14 17 mail
Secretaris
W.P.H.M Laus D.Miedemastrjitte 21 9047JG Minnertsga 0518 47 00 39 mail
Lid 1
M. Teitsma van Wijngaardestr. 10 9079KC St. Jacobiparochie 0518 49 11 53 mail
Ledenraad
R Klijnstra-Hoekstra Krukmanslaan 36 8453XJ Oranjewoud 0513 63 33 51 mail
Eindredactie 1
B. Nijholt-Mous Pastorielaan 13 8414LW Nieuwehorne mail
Bank NL65RABO0320960439
Website http://home.kpn.nl/monkelbaanact47/fuchsia.htm