Regio 24

Midden Brabant

De regio vindt zijn oorsprong bij de familie van Brunschot in Esch. In 1977 ging Kees van Brunschot, de latere eerste voorzitter, met zijn zus Annie naar de Stadskwekerij in Alkmaar waar voor een feestelijke gelegenheid een kleine Fuchsiatentoonstelling werd gehouden. Aldaar kregen zij een rondleiding van iemand die ze later leerden kennen als Bob Aalhuizen. Bij hun thuis in Esch stonden al enkele rood-paarse fuchsia’s te pronken, maar hier zagen ze voor het eerst witte en roze fuchsia’s, diverse hangers, mooie struiken en prachtige stammen van meer dan een meter oog.

Ook troffen ze daar een stalletje met daarachter een paar dames die hun aandacht trokken en later leerden kennen als Miep Aalhuizen en Mevrouw Bakker. Zij verleidden Annie en Kees lid te worden van de Fuchsiavereniging. Uiteraard wilden ze ook stekjes kopen. Deze werden netjes door de dames verpakt en in een stuk krant gedraaid en de naam op de zijkant geschreven. Voldaan keerden ze huiswaarts, waren lid van de Fuchsiavereniging en hadden stekjes die een kwartje per stuk kostten!

Samen met zijn broer Ad, die al eerder van de Fuchsiavereniging lid was geworden, gingen ze op pad om andere liefhebbers te zoeken en kwamen terecht in Eindhoven. Hier werden ze uitgenodigd voor een bijeenkomst waar onderlinge contacten werden uitgewisseld. Na enkele maanden besloten Ad en Kees van Brunschot, Henk Schraven en Wim Donders een brief te schrijven aan de voorzitter van de Fuchsiavereniging, dhr. Bob Aalhuizen, dat in onze regio Tilburg – ’s-Hertogenbosch behoefte bestond aan een contactadres. Tevens werd te kennen gegeven dat ze met acht deelnemers een open dag  zouden organiseren en dat dit tevens de oprichting was van het Contactadres Den Bosch-Tilburg.

In de Fuchsiana werd begin 1980 bekendheid gegeven van de geplande open tuindagen en ook van de regio in oprichting. De open tuindagen waren een groot succes. Van heinde en verre kwamen de bezoekers toegestroomd en vanaf dat moment werd steeds meer medewerking gegeven aan verschillende tentoonstellingen o.a. in Middelbeers, Nuenen, Ruurlo, Zeist en Apeldoorn.

In 1986 droeg Kees van Brunschot de voorzittershamer over aan Bert van de Spank uit Haaren. Door het enthousiasme van Bert is de regio verder gegroeid en heeft alom in den lande waardering en bekendheid gekregen. Mede hierdoor liep het ledenaantal snel op naar meer dan 200 in enkele jaren tijd.

De eerste eigen show bij Kasteel Nemerlaer te Haaren.

Show bij Kasteel Nemerlaer

Om een grote show te organiseren was altijd al de wens geweest om dit te houden op het romantische landgoed van het kasteel Nemerlaer. Daarvoor werd de eigenaar van het kasteel, Het Brabants Landschap, benaderd. Zij reageerden enthousiast en gaven alle medewerking om daar een grote show te organiseren. Het terrein rond het kasteel moest nog wel “ontgonnen” worden, maar daar
draaiden onze leden hun hand niet voor om. In de winter van 1988/89 werd op “Landgoed Utrecht” te Esbeek begonnen met het uitdunnen van dennenbomen.

Onder leiding van Het Brabants Landschap assisteerden een aantal van onze leden. Vandaar werden de rechte bomen vervoerd naar de grote tunnel op het terrein van onze voorzitter Bert van de Spank. Hier werden ze op maat gezaagd en ontdaan van hun schors. Op z’n Brabants gezegd, ze werden “geblekt”. De show werd een geslaagd evenement waarvan ruim 10.000 bezoekers genoten hebben.

Na deze show had men toch wat meer geld in kas en besloot men een eigen regioblad uit te geven. ’t Vrindje werd uitgegeven op 1 januari 1990. Redacteuren waren Betty van de Wiel en Ad Jansen. In ’t Vrindje van maart werd nog even nagenoten van de show op Nemerlaer en kunnen we het volgende lezen:

“Wist U….
* Dat we voor de show op Nemerlaer meer dan 400 bomen in een bos in Esbeek hebben gezaagd. Die bomen zijn allemaal bij Bert op zijn land terecht gekomen.
* Dat door veel leden meer dan 5.000 stekken beschikbaar zijn gesteld.
* Dat Piet voor een kas van 100 m2 een bouwpakket heeft gemaakt dat op de mm paste.
* Dat deze kas bij Bert in de tuin geplaatst werd, Dat we eerst nog mais moesten omhakken om ruimte te winnen.
* Dat leden die gebeld werden spontaan kwamen werken,van Schijndel tot Wijk en Aalburg en van Best tot Tilburg.
* Dat we met z’n allen toch ongeveer 10.000 planten hebben opgekweekt.
* Dat we met plezier gewerkt hebben.”

In de negentiger jaren zouden nog vele activiteiten en shows volgen zoals in 1993 een show bij Bejaardenhuis Sint Jozefzorg in Tilburg. Er moest een nieuwe bus worden aangeschaft. Er werd een driedaagse show georganiseerd. Ondanks dat het regende en regende konden we toch 2.500 gulden overhandigen aan Sint Jozefzorg.In de negentiger jaren zouden nog vele activiteiten en shows volgen zoals in 1993 een show bij Bejaardenhuis Sint Jozefzorg in Tilburg. Er moest een nieuwe bus worden aangeschaft. Er werd een driedaagse show georganiseerd. Ondanks dat het regende en regende konden we toch 2.500 gulden overhandigen aan Sint Jozefzorg.

Show in 1995

In 1996 werd weer een grote show georganiseerd. Ditmaal in en rond Kasteel Stapelen in Boxtel. Daar dit kasteel ook een oprijlaan heeft en zo gauw je over de ophaalbrug komt een grote binnenplaats betreedt was de tentoonstellingscommissie blij dat Pater Heusschen bereid was toe te treden tot de commissie zodat hij ons wegwijs kon maken in en rondom het kasteel. Hij werd zelfs lid van de NKvF en bleef dat tot zijn dood. Bij Boomkwekerij van den Oever in Haaren hadden we twee kassen tot onze beschikking om stekken en planten, die we van onze leden hadden gekregen te laten overwinteren. Voor de verwarming hadden we oliebranders ter beschikking. Achteraf was de winter van 1995/96 behoorlijk streng en de olie was ook toen al vrij kostbaar. De show werd wederom een grandioos succes, mede doordat we de planten en stekken van onze leden mochten verkopen. Dit werd gedaan tijdens de show, op nummer en na de show ophalen. Ook deze show werd dus met een positief saldo  afgesloten en we kochten een kopieermachine voor ’t Vrindje, dat er toen nog meer dan 200 waren.

Opruimen na de jubileumshow in 2015

In 2015 werd het 50-jarig bestaan van de NKvF gevierd met een show in de Botanische Tuinen te Utrecht. Vele planten werden geleend van Jozef van de Wiel en Mies
Habraken, maar ook een tiental van onze leden hebben geassisteerd met de op- en afbouw van dit evenement.

 

In 2016 trokken de Tuinen van Appeltern weer aan onze jas, waar het evenement “Fleurig” werd gehouden. Tevens werd hier onze Vriendendag dat jaar gehouden.
De tuinen van Mies en Jozef werden dat jaar dus weer geplunderd.

De laatste jaren neemt het ledental, zoals bij vele verenigingen, langzaam af. De ouderen komen op leeftijd en verhuizen naar woningen met kleine tuin of balkon. Het houden van shows en tentoonstellingen is voorlopig verleden tijd maar de belangstelling voor de fuchsia zal toch wel blijven. Alleen al om de gezelligheid bij de bijeenkomsten. Denk aan de jaarvergaderingen met de uitreiking
van de stekken voor de Martien de Kleijntrofee en de keuring van de planten in Gemonde. Maar ook de jaarlijkse BBQ in Liempde.

En….. wat is leuker dan gezamenlijk genieten van onze mooie Fuchsiahobby?

Mede namens het bestuur regio 24 Midden Brabant,
Henk van Aken.

Huidige maand

Geen evenementen deze maand.

(Kijk voor totaaloverzicht bij EVENEMENTEN/OPEN TUINEN/OPEN TUINEN TOTAAL. Of klik hier)

Link voor de beheer service punt :