Jubilarissen 2023

40 jaar lid 2023

Regio 6 – Oost Gelderland

Arie en Lidy Leeuwestein

Regio 8 – Zuid Gelre

Mw. H. de Boer

Regio 11 – Noord-Holland Midden

Hr. J. Verduijn

Regio 17 – Rijnland

Mw. Romijn

Mw. Romijn

Regio 28 – Noord en Midden Limburg

Harrie en Ria Lommen

50 jaar lid 2023

Regio 24 – Midden Brabant

Hr G. Prüst

Regio 28 – Noord en Midden Limburg

Thei en Toos Heijnen