Algemeen (BOG)

BOG Doelstelling

Taak Botanische groep:

  • het verzamelen en in stand houden van een zo volledig mogelijke collectie van species;
  • het streven naar een juiste naamgeving;
  • het vastleggen en publiceren van de beste kweekmethode voor de verschillende species;
  • het aanleggen van een diatheek van fuchsiaspecies die gebruikt kan worden voor lezingen door UTC-leden.

BOG Lid worden

Ieder lid van de NKvF kan toetreden tot de Botanische Groep.

Dit is echter niet vrijblijvend.

Van leden wordt verwacht dat ze actief deelnemen aan het “hebben en houden” van onze collectie botanische fuchsia’s door zelf een zo groot mogelijk aantal species in hun collectie op te nemen en dit bestand tenminste éénmaal per jaar via een invullijst te melden.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden (te vinden onder de kop organisatie van deze groep).