Algemeen (BOG)

De Botanische Groep bestaat uit een aantal enthousiaste leden die hun best doen om alle in Nederland aanwezige species (species zijn botanische in het wild groeiende fuchsia’s) te hebben en vooral ook te houden.
Er zijn soorten die erg gemakkelijk te houden en te vermeerderen zijn door stek. Maar er zijn ook soorten waarbij dit erg moeilijk is. Een uitdaging dus.
Ook probeert de groep om nieuwe soorten naar Nederland te krijgen.
Eigenlijk kun je bij species niet spreken van “nieuwe” want het zijn de in het wild voorkomende soorten in landen zoals o.a. Midden-Amerika, Bolivia, Equador, Peru, Mexico, Brazilië, Colombia, Chili, Nieuw-Zeeland en Tahiti.
Sommige soorten zijn in het wild al niet meer te vinden.

Twee of drie keer per jaar komt de groep bij elkaar bij een van de leden. Daar worden ervaringen uitgewisseld maar ook stekken gedeeld dit om alles binnen de groep in stand te houden.

Ieder lid dient een presentielijst bij te houden welke soorten hij of zij in zijn of haar bezit heeft en houdt deze lijst up-to-date. Tevens kan hij of zij hierop aangeven welke soorten hij of zij graag zou willen hebben en die kunnen dan door andere leden gestekt worden.
Op de verzamelstaat van alle presentielijsten is te zien welke soorten speciale aandacht vragen omdat deze dreigen te verdwijnen binnen de groep. Deze soorten krijgen dan extra aandacht en worden zo mogelijk snel vermeerderd.
Denkt u nu “dat is wel iets voor mij”, u bent van harte welkom bij de groep.

Tiny van de Sande, voorzitter Botanische Groep