Regio 23

West Brabant

Dit kasteel met zijn waterpartijen en tuin is gelegen bij het Mastbos in Breda. De tuin is ingedeeld in: de Franse tuin met de rozen en fontein, de Engelse tuin met zijn grote gazon, de gebogen bloemborders en de kapel, de Duitse tuin met zijn slingerende pad en de kleine grafkapel. Het geheel is voorzien van veel boomsoorten en  fuchsia’s.

Het bestuur van de Regio 23 heeft in 1990 het voorstel, om een fuchsiashow te organiseren, met de leden besproken. Na de instemming werden er werkgroepen samengesteld. Aan de leden werd gevraagd een lening aan het bestuur te verstrekken. Onze Regio 23 kreeg toestemming van het Waterschap Brabantse Delta
om op deze prachtige locatie onze fuchsiashows te organiseren. In 1991 was de show van 3 tot en met 11 augustus. Vrijdagmiddag was de opening door burgemeester Nijpels maar ook het hoofdbestuur van de Fuchsiavereniging en de directeuren van bedrijven die ons enorm hadden geholpen waren uitgenodigd.

In 1996 was de show van 23 tot en met 31 juli. Beide shows kregen de kwalificatie van de “Meest bijzondere” en de “Mooiste tot nu toe”. Dit was te danken aan de mooie locatie en de bijzondere manier waarop de fuchsia’s  entoon werden gesteld. De fuchsia’s waren door onze eigen vakbekwame fuchsialiefhebbers gekweekt in verschillende tuinbouwkassen.

De fuchsia’s werden tentoongesteld in grote ingegraven potten, in Deense potten met hetzelfde ophang systeem en stalen toestellen zoals:
– twee pergola’s van 5,5 meter lang,
– twee excentrische waaiers van 5 meter, een linkse en een rechtse,
– een prieel met een diameter van 10 meter,
– een tunnel 5 meter breed en 8 meter lang,
– een belleblaas gevormd door 4 ovale ringen van groot naar klein, verbonden door liggers en met een lengte van 10 meter,
– zestien fleurons met bevestigingsbogen.

Deze fleurons waren afgeleid van de oude zeskantige lantaarnpalen die een groene kleur hadden. De hoeken van de fleurons werden gevormd door in de vorm gebogen gekarteld betonstaal. Deze 96  hoekstukken zijn door een Betonstaalvlechtbedrijf machinaal voor ons gebogen en aangeboden zonder kosten. Daarna werden de hoekstukken door ons met zeskantige ringen aan elkaar gelast en groen geverfd. Interessant te vernemen hoe onze regio 23 aan het andere materiaal kwam voor de show van 1991. In 1990 op excursie met mijn klas, bij de Buizenfabriek Oosterhout, zag ik groen gespoten  stalen buis van rond 20 mm en 15 mm naast de opbergstellingen liggen. Aan de excursieleider vroeg ik wat er met die buis gebeurde. Hij gaf aan dat deze afgekeurde buizen als schroot verkocht werden.

Hebt u interesse, vroeg hij aan mij. Toen heb ik hem uitgelegd dat de Regio 23 voornemens was een fuchsiatentoonstelling te organiseren in de  tuinen van Bouvigne. Na enkele dagen kreeg ik bericht dat, als het bedrijf tijdens de show een reclamebord mocht zetten, wij gratis pijpen konden  bestellen. Voor de frames waren dikkere stalen buizen nodig. Mijn gedachten gingen direct uit naar de Suikerfabriek in Zevenbergen, waar mijn  vader werkte. De fabriek verving elke twee jaar de vlampijpen van de ovens. Helaas al verkocht. Dan de Suikerfabriek Dinteloord gebeld en die had de vlampijpen nog niet verkocht. De chef zou het bespreken met de directeur. Wij hebben voor een symbolisch bedrag de vlampijpen kunnen  kopen. Voor de opslag van het materiaal mochten wij een gedeelte van een boerenschuur gebruiken.
Namen noemen van de 63 leden, die actief meehielpen met de show, is problematisch. Maar voor Mart Coppens maak ik een uitzondering omdat die mij behulpzaam was bij het maken van de toestellen.  Bij zijn garage werden de toestellen op de straatstenen getekend en gemaakt. Daarna werden de toestellen in de boerenschuur eerst gehecht en opgeslagen en daarna gelast. Een zaterdag werd benut om  de roestige vlampijpen te schuren en verven. De 6 leden zagen eruit als bruine pieten.

Twee weken voor de show was het vervoer van de toestellen van Oudenbosch naar Bouvigne. Gelukkig konden wij gratis over een dieplader beschikken. Mart en ik gaven in de tuin aan waar de toestellen geplaatst moesten worden. Na algemene goedkeuring konden onze leden in groepsverband aan het werk. Naast Bouvigne mochten wij het weiland van de boer, tegen een kleine vergoeding, als parkeerplaats inrichten. Er moest ook nog een toegangsbrug gemaakt worden. Omdat de twee toegangshekken van de wei versleten waren, heb ik de boer beloofd de  leuningen van de brug zodanig te maken dat die na de show konden dienen als toegangshek van de wei. Op zaterdag was de show geopend voor de  bezoekers. Die dag kwamen er 2.616 bezoekers. Een bemoedigend resultaat. De zondag, al ruim voor de opening melden zich al veel bezoekers. De gratis parkeerweide raakte om 12:00 uur vol en  medewerking van de boswachter om in de laan van het mastbos te parkeren kregen wij niet. Twee motoragenten van de Rijkspolitie kwamen om 13:00 uur bij ons vragen wat er op Bouvigne aan de hand  was. Er stond een file tot aan de rondweg en de Rijkspolitie verwachtte verkeersproblemen. Gemeente en politie waren vooraf door ons, tijdens de overlegvergaderingen, geïnformeerd.

Na mijn uitleg over de houding van de boswachter was het zoeffff zoeffff en weg waren ze. Na een korte tijd waren ze weer terug en werd met medewerking van de politie en boswachter het file- en  parkeerprobleem aangepakt. Dit was een welkome hulp voor onze verkeersregelaars die deze dag niet te benijden waren. Na onze dankzegging aan de agenten en het genot van een hapje en een drankje vertrokken ze weer.
In de daarop volgende dagen kwamen ze regelmatig een kijkje nemen. Die zondag kwamen er 6.614 bezoekers waardoor onze schulden konden worden afgelost en het saldo al positief werd. Het totaal  aantal bezoekers van de show was 36.439. Na sluiting werden de fuchsia’s elke dag verzorgd. Maar ook moest ’s nachts de tuin bewaakt worden door de fuchsiavereniging. Hiervoor waren maar weinig  vrijwilligers te vinden. De eigen bewaker van Bouvigne was overdag altijd aanwezig. Een dreigende uit de hand lopende situatie ontstond op de maandag, door de verkoop van een groot aantal  showplanten. Al vroeg in de ochtend stonden er al een tiental auto’s op het parkeerterrein. Gelukkig hadden wij vakken gemaakt en konden wij snel een beroep doen op leden die in de showtuin bezig  waren met de afbraak.

Plots waren wij een rijke fuchsiavereniging. In de provincie Zeeland was een groep fuchsialeden bezig een vereniging op te richten. Die hebben wij financieel gesteund. Helaas zonder resultaat. Onze Regio 23 deed mee met het solidariteitsfonds maar is nu helaas sluimerend.

Jan de Leeuw

Jan de Leeuw, Regio 23.

Noot redactie:
Tijdens het samenstellen van deze editie bereikte ons het trieste bericht dat de heer De Leeuw op 5 november 2022 is overleden. Wij wensen de familie De Leeuw en naasten veel sterkte toe.

Huidige maand

augustus 2024

03aug10:0018:00Open tuin Toos en Dim JanssensRegio 23 - Midden Brabant

(Kijk voor totaaloverzicht bij EVENEMENTEN/OPEN TUINEN/OPEN TUINEN TOTAAL. Of klik hier)

Link voor de beheer service punt :