Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF)

Deel A

NKvF Keuringsnummer:

(Keuringsnummer wordt aangemaakt na correct invullen formulier)

Toelichting.
Alle gegevens van de Cultivar worden door de NKvF naar eigen inzicht en behoefte gebruikt voor publicaties over de cultivar in Fuchsiana en op de website van de NKvF en gebruikt voor inschrijving bij de AFS. De delen A en B (eventueel BW) van dit formulier dienen volledig ingevuld ingestuurd te worden. Het beschrijvingsformulier moet voor zover als mogelijk ingevuld worden. Wijzigingen op de formulieren tijdens en na de keuring zijn niet toegestaan. De velden die gemarkeerd zijn met een rood sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen.

a. dat hij/zij, indien van toepassing, toestemming heeft voor het gebruik van de persoonsnaam voor zijn cultivar;
b. dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en
c. dat hij/zij akkoord gaat met de keuringsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het keuringsreglement van de NKvF.

* Ja

Gegevens aanmelder
Naam veredelaar * Adres en huisnummer veredelaar *
Postcode * Woonplaats * E-mail * Telefoonnummer *

Naam cultivar (*)
Verloping of
sport van

OF
Zaadgever EN
Stuifmeelgever
"Gevonden" zaailing van onbekende afkomst Ja
Jaar van zaaien (mutant ontdekt)* Registratie bij de AFS indien de plant niet genomineerd wordt.*
Ja Nee  
De inzender zal zijn inzending verspreiden mocht deze niet genomineerd worden*
Ja Nee      
NKvF keuring* (Na het aanmaken van het keuringsnummer is deze optie NIET meer te wijzigen.)
1e 2e 3e  

Pagina 1
Deel B
Gegevens voor de keuringscommissie
Een nieuwe cultivar * Een verbetering van de bestaande cultivar * Een sport van de bestaande fuchsia *
Vragen ten aanzien van de inzending
De ongetopte plant is van * De getopte plant is van * De overjarige plant is van het jaar *
Periode Maand Periode Maand
 
Beknopte gegevens van de inzending
Knolvormer * Trosbloeier * Beste standplaats groei * Beste standplaats bloei * Zelf vertakkend *
Ja
Nee
Ja
Nee
Zon
Halfschaduw
Schaduw
Zon
Halfschaduw
Schaduw
Ja
Nee
Bloeitijd Plant * Geschikt om gekweekt te worden als *
Vroeg
Normaal
Laat
Opgaande plant
Halfhanger
Hanger
Bijzonderheden over verzorging
In eigen woorden waarom deze nieuwigheid
zo bijzonder is
Andere eigenschappen van de plant
Bes

Bes Aanwezig *
Indien Invoer “Bes aanwezig” met JA wordt beantwoord, dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld.
(Als 'Laat bessen vallen= Ja' dan wordt automatisch deze optie op Nee gezet en overige gegevens gewist)
Kleur Bes Afmeting Bes (LxB) Vorm Bes
x
Info

Algemene informatie
Kweekvorm * Standplaats * Beste kleur * Winterhard *
Door het indienen van dit formulier bij de NKvF bevestigt u dat u op de hoogte bent van het privacybeleid van de NKvF en dat u geen bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens en fuchsiafoto's voor verenigingsdoeleinden (niet commercieel) door de NKvF.

Pagina 2