Om te zorgen dat u tussentijds het formulier kunt opslaan is deze opgedeeld in meerdere delen. Gebruik bij elk deel de invoer knop. De gegevens zullen dan worden opgeslagen en u komt automatisch terug bij de invoer. Begint u na een invoer opnieuw, gebruik dan de knop zoeken aanmeldformulier


Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF)

Deel A

NKvF Keuringsnummer:

 

Toelichting.
Alle gegevens worden door de NKvF naar eigen inzicht en behoefte gebruikt voor publicaties over de cultivar in Fuchsiana en op de website van de NKvF en gebruikt voor inschrijving bij de AFS. De delen A en B (eventueel BW) van dit formulier dienen volledig ingevuld ingestuurd te worden. Het beschrijvingsformulier moet voor zover als mogelijk ingevuld worden. Wijzigingen op de formulieren tijdens en na de keuring zijn niet toegestaan. De velden die gemarkeerd zijn met een rood sterretje (*) zijn verplicht om in te vullen.

Door het insturen verklaart de inzender:
a. dat hij/zij, indien van toepassing, toestemming heeft voor het gebruik van de persoonsnaam voor zijn cultivar;
b. dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en
c. dat hij/zij akkoord gaat met de keuringsvoorwaarden zoals die zijn vastgelegd in het keuringsreglement van de NKvF.

Gegevens aanmelder
Naam veredelaar * Adres en huisnummer veredelaar *
Postcode * Woonplaats * E-mail * Telefoonnummer *
Gegevens inzending

Indien het veld Mutant wordt ingevuld zijn onderstaande gegevens N.V.T. (Anders juiste gegevens invullen)

Naam cultivar * Zaadgever * Stuifmeelgever * Mutant (sport) van
Jaar van zaaien (mutant ontdekt)* Registratie bij de AFS indien de plant niet genomineerd wordt.*
Ja Nee
De inzender zal zijn inzending verspreiden mocht deze niet genomineerd worden*
Ja Nee      
NKvF keuring*
1e 2e 3e    
Vul uw persoonlijk wachtwoord in. Deze heeft u nodig om samen met het keuringsnummer uw formulier te kunnen opvragen en te bewerken. Wachtwoord *
Pagina 1
(Aanmaken kan enkele seconde duren.)