Doelstelling (BOG)

BOG Doelstelling

Taak Botanische groep:

♦  het verzamelen en in stand houden van een zo volledig mogelijke collectie van species,

♦  het streven naar een juiste naamgeving,

♦  het vastleggen en publiceren van de beste kweekmethode voor de verschillende species,

♦  het aanleggen van een diatheek van fuchsiaspecies die gebruikt kan worden voor lezingen door UTC-leden.