Regio 19

Rotterdam e.o.

Welkom op de pagina van regio 19, Rotterdam e.o.

Op de website van de NKvF staan al veel interessante artikelen over fuchsia’s (met name de Cultivar Inventaris Lijst) en dat gaan we uiteraard niet herhalen op dit deel van de site. Wel kunt u zien welke activiteiten onze regio in het komende jaar denkt te gaan ondernemen. Ook is er ruimte om activiteiten in het verleden middels foto’s e.d. te bekijken en te lezen. Op dit moment (dec. 2018) wordt er nog gewerkt aan het uitwerken van het vorenstaande.

Wilt u nu al meer informatie hebben over onze regio dan kunt u ons uiteraard bellen en/of e-mailen. De adressen en telefoonnummers kunt u lezen bij het bestuursgedeelte. Ook kunt u informatie inwinnen door ons regioblad “Furore” te lezen onderaan deze pagina.

juni 2024

29jun12:0015:00StekkenruilmiddagRegio 19, Rotterdam

(Kijk voor totaaloverzicht bij EVENEMENTEN/OPEN TUINEN/OPEN TUINEN TOTAAL. Of klik hier)

(Klik op afbeelding voor meer informatie)

Onze regio is in 1981 opgericht ten huize van de familie Makkinje.

Echter, in 1965 kwam Rotterdam eigenlijk al in beeld, want toen werd in onze regio de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden opgericht. In november 1964 kwamen vier enthousiaste fuchsialiefhebbers in de stationsrestauratie in Rotterdam bij elkaar. Een van hen was mevrouw M.J. Meursing-Ferguson, die de eerste presidente van de NKvF werd. Zij besloten daar om een fuchsiavereniging op te richten en dat was het begin van de NKvF

Show 2010

In 1970 speelde Rotterdam wederom een belangrijke rol voor de NKvF. In augustus werd namelijk de eerste grote fuchsiatentoonstelling gehouden in de Rivièrahal van Diergaarde “Blijdorp”, waarbij Mr. J. Klaasesz, commissaris van de Koningin van Zuid-Holland, de opening verrichtte. Aanvankelijk was iedereen lid van de landelijke NKvF, later, door het toen grote aantal leden, kwamen er afdelingen met regionale contactpersonen. In 1987 werden de afdelingen verder als regio’s vastgesteld en dit werd verankerd in de statuten van de NKvF. Op 7 maart 1981 is bij de familie Makkinje thuis de eerste ledenbijeenkomst geweest van de Rotterdamse leden van de NKvF en werd het bestuur samengesteld van toen nog de afdeling Rotterdam. Later, in 1982, werd het bestuur definitief geïnstalleerd. De eerste afdelingsbestuurders waren Bep en Hans Makkinje. De leden kwamen toen uitsluitend uit Rotterdam. Pas later werden ook leden van buiten Rotterdam lid en in 2011 werd de naam veranderd in regio  Rotterdam en omstreken.
De leden buiten Rotterdam kwamen vooral uit Gouda en omgeving.
De afdelingsbesturen en later de regiobesturen zijn zeer actief geweest. Er werden fuchsiashows georganiseerd die soms wel een week lang duurden. Ook werden op diverse plaatsen fuchsiapresentaties gehouden en stekken verkopen georganiseerd.

Vanaf 1989 werd ons regioblad ‘Furore’ opgezet dat nog steeds vier keer per jaar verschijnt. In ‘Furore’ worden de activiteiten van onze regio aangekondigd en de verslagen daarvan gepubliceerd. Daarnaast worden er ook verhalen over leden en hun fuchsia’s en diverse onderwerpen in opgenomen.

Show 2010

Onze regio is altijd actief geweest met het organiseren van fuchsiashows. Aanvankelijk ging dat ook makkelijk met het grote aantal aanwezige leden. In de negentiger jaren had onze regio nog meer dan  00 leden. Daarna is het leden aantal helaas steeds meer afgenomen en op dit ogenblik zijn er nog 47 leden over, terwijl ook de vergrijzing sterk is toegenomen. Er zijn veel fuchsiashows georganiseerd,  aanvankelijk in Rotterdam in tuinen van een zorgcentrum, volkstuinvereniging en ook samen met andere tuinverenigingen in Rotterdam.
Later, vanaf 2006, werd er om de twee jaar in Bergambacht in een tuincentrum een fuchsiashow ingericht. Cor Boom, in die tijd onze voorzitter en die in Bergambacht woont, had goede contacten met  et plaatselijke tuincentrum, zodat we daar steeds terecht konden. Overigens was dat ook tot grote tevredenheid van het tuincentrum van de heer Stout. Het tuincentrum stelde ruimte beschikbaar, maar  evens konden veel materialen van dat tuincentrum gebruikt worden om de show aan te kleden en in te richten. Bij de eerste shows werden stellingen gemaakt van houten palen om de hangers op te hangen.

Show 2012

Bij die paalconstructies kregen we hulp van een scouting groep. Later werd een andere constructie bedacht waardoor de hangers flexibeler konden worden opgehangen. Op die wijze werd ieder show toch net iets anders. De shows werden door veel mensen bezocht. Het voordeel van shows was dat bezoekers enthousiast werden over de fuchsia’s en tijdens de shows meldden zich dan ook nieuwe leden aan.
Van te voren werden door onze leden veel stekken opgekweekt voor de verkoop en daar naast werden ook in de fuchsiawinkel artikelen verkocht en waren er voor de gasten zitjes en de mogelijkheid koffie en frisdranken te kopen. Voor de leden was het inrichten van de shows ook een plezier en het leverde veel saamhorigheid op. De eerste show in Bergambacht werd geopend door de burgemeester van Bergambacht en latere shows onder andere door verschillende leden van het hoofdbestuur van de NKvF.
Helaas was de show van 2018, toen alweer de zevende show in Bergambacht, de laatste show. Doordat het ledenaantal steeds kleiner was geworden en vele leden ook wat ouder werden kwamen er daardoor te weinig planten voor een show beschikbaar.
Het houden van een show was voor onze vereniging steeds een uitdaging en bovendien ook door de stekken verkoop voor de kas gunstig, maar helaas was het niet goed meer mogelijk. Onze vereniging heeft voor het hele jaar steeds een uitgebreid programma. Het jaar begint met een Nieuwjaarsbijeenkomst, die erg gezellig is en goed wordt bezocht. Daarna wordt er in maart de voorjaarsvergadering gehouden. Op deze vergadering zijn er wedstrijdstekken beschikbaar. Het is de bedoeling dat deze stekken als wedstrijdplanten worden opgekweekt om in het najaar bij de najaarsbijeenkomst gekeurd te worden.

Show 2012

Het bestuur probeert de bijeenkomsten zo mogelijk naast de noodzakelijk zakelijke onderwerpen met aantrekkelijke onderwerpen aan te kleden. Hetgeen zeer gewaardeerd wordt.
Op de voorjaarsvergaderingen is er naast de gebruikelijke te bespreken huishoudelijke zaken daarom altijd een gastspreker aanwezig. Deze gastspreker houdt een presentatie over onderwerpen die meestal gaan over flora en fauna, soms ook over met fuchsia’s samenhangende onderwerpen.

Open tuin 17 juli 2017 fam. van Vliet

Verder wordt er een loterij gehouden. De prijzen worden door leden en het bestuur beschikbaar gesteld. Natuurlijk is er thee, koffie met koek en een drankje aanwezig, wat weer zorgt voor gezellige en inspirerende bijeenkomsten.

 

Open tuin 17 juli 2017 fam. van Vliet

In het najaar wordt de najaarsbijeenkomst gehouden waar de wedstrijdplanten gekeurd worden.
Voor deze keuring worden leden van andere regio’s gevraagd om te keuren. Ook op deze bijeenkomst wordt er voor een spreker gezorgd om een presentatie te houden en is er een verloting. Nog weer later in het najaar wordt er voor leden en hun partners een uitgebreide barbecue verzorgd. Deze vond aanvankelijk plaats in het tuincentrum in Bergambacht, maar later bij een van de leden thuis.
Regelmatig worden bij onze leden open tuindagen gehouden die door veel leden bezocht worden.

Laatste show in 2018

Deze zijn voor de onderlinge contacten heel belangrijk en zorgen ook voor uitwisseling van tuinideeën.
Veel van onze leden hebben niet alleen een prachtige tuin, maar hebben naast de fuchsia’s ook nog een andere hobby hetgeen ook weer in hun tuin te zien is. Zo heeft een lid niet alleen een mooie tuin vol met fuchsia’s en andere bloemen, maar is hij ook heel handig en heeft hij een molen als blikvanger bij de ingang van zijn tuin gemaakt. Kortom, er zijn bij onze leden tuinen waar het goed toeven is.

Uitreiken prijzen wedstrijdplanten 2021

In 2021 vond de keuring van de wedstrijdplanten bij een van de leden plaats. Dit was noodgedwongen. Door de Covid-19 regels kon er helaas geen normale najaarsbijeenkomst plaatsvinden. Om de keuring toch door te laten gaan werd er naar een ruime locatie gezocht bij een van onze leden. Zo werd de keuring toch nog een gezellige middag.

De laatste jaren kunnen onze leden gebruik maken van  de busreis die regio 17 jaarlijks organiseert naar tuinen en kwekerijen. In het verleden, toen we nog veel leden hadden, organiseerden we zelf deze busreizen maar door de afname van het aantal leden is dit niet meer mogelijk. Naast al deze activiteiten zorgen we als regio voor het centraal inkopen van fuchsiagrond en meststoffen.
Al met al konden we de afgelopen jaren voor onze leden van regio 19 terug zien op vele activiteiten rondom onze fuchsiahobby.
Helaas moeten we wel constateren dat de twee afgelopen jaren door de heersende Covid-19 pandemie voor het verenigingsleven slecht zijn geweest. Gelukkig konden we wel thuis van onze fuchsia’s genieten.

Namens het bestuur regio 19, Rotterdam en omstreken,
D.L. van der Linde, redacteur regioblad ‘Furore’.

Link voor de beheer service punt :