Regio 01 informatie

Het nieuwe jaar is begonnen en we bereiden ons voor op de Nieuwjaarsbijeenkomst. De koffie en thee staan klaar en de wafelrolletjes liggen in gelid om met slagroom gevuld te worden. Zo luxe gaat het er gewoonlijk niet aan toe. De leden beginnen binnen te komen en het is een begroeten en wensen over en weer:” folle lok en seine”, zoals veel leden het hier op z’n Fries gewend zijn. Pas vorig jaar is de voorzitster ertoe overgegaan, ter wille van de leden van buitenaf, de vergaderingen in het Nederlands te voeren. Er wordt heel wat gebabbeld en afgelachen: ”hoe ben jij en hoe zijn jouw fuchsia’s de winter doorgekomen…heb je al in de catalogus of op internet zitten neuzen voor een leuke nieuwe Fuchs? Het bestuur verrast de leden door ze met zachte hand in groepjes te verdelen voor de PuBquizz. Eigenlijk zijn ze het niet gewend, men praat graag gezellig met elkaar, maar we denken hier door mensen die elkaar (nog) niet kennen en de nieuwe leden sneller met elkaar in contact te brengen. De vragen zijn niet moeilijk: over de winterspelen, maar het aantal afdelingen en de naam van de voorzitter van de N.K.v.F. zijn bij velen onbekend. De Quiz wekt veel hilariteit, bovendien is de kennismaking met andere leden goed aangeslagen.

Eigenlijk is dit een kenmerk van onze afdeling: men komt graag gezellig bij elkaar. Zo mogen we ons verheugen op een goede opkomst bij de voor- en najaarsbijeenkomsten. Een zakelijke vergadering, interessante lezing en de Verloting, waarbij bijna iedereen met een door Mw.Cuperus aangekochte seizoenplant, iets leuks, of door de leden aangeboden “waren”,of planten naar huis gaat. De laatste vergadering werden zelfs zakken met heerlijke moesappelen aangedragen.

Tot enkele jaren geleden werd er ook veel samen “gebouwd.” Misschien bent u zelf wel op bezoek geweest bij de Fuchsiashows in Beesterzwaag, ontworpen opgebouwd en bemenst door onze destijds potige leden. Helaas beschikt de afdeling niet meer over zoooveeel mankracht, maar tevens blijkt dat het aanbod aan grote stam- en showfuchsia’s afgenomen is en/of de eigenaar ze niet graag uitleent.  Zo is er ook de laatste jaren hard gewerkt aan en op de Groen- en Hobbymarkt in de grote tuin van onze voorzitster.Het begon als een stekkenmarkt voor leden en is uitgegroeid tot….

Open tuinen. Veelal vindt men de noordelijke regio’s zo ver…maar dat valt wel mee. U zou eens een ritje moeten plannen om de Open tuinen te bezoeken. Er waren er vorig jaar 12! De tuinen, groot en klein zijn mooi en interessant om te zien hoe de fuchsia er in verwerkt is. ( de laatste jaren ‘n beetje afhankelijk van de weersomstandigheden). Er zijn veel mooie fuchsia’s te bewonderen en de tuineigenaren ontvangen u graag. Na een aankondiging in het streekkrantje maakte ik kennis met dit gebruik: zomaar bij een ander naar de tuin…,maar u treft er altijd andere bezoekers/leden voor een gezellig gesprek over uw hobby, onder het genot van een kopje koffie o.i.d.

De Floralia tentoonstelling van de op de voorjaarsvergadering uitgedeelde fuchsiastek, hoewel we altijd hopen dat alle 40 meegenomen stekken terugkomen om geshowd te worden, lukt het de meeste leden niet er een echte showplant uit te laten groeien, of de leden zijn te bescheiden over hun eigen prestaties. Des te trotser mogen we zijn op de planten die wel ingebracht worden: Ware juweeltjes. De verzorgers/sters vertellen graag HOE ze het doen waarna de voorzitster hen de wisselbeker kan overhandigen en ieder weer vol goede voornemens op de volgende wedstrijdstek rekent. In de 2e categorie kunnen ook andersoortige planten ingebracht worden, soms zelfs op de kruiwagen….Je kijkt je ogen uit: heel speciale exemplaren in maten en soorten. Ook hiervoor worden na grondige keuring door deskundigen, wisselbekers beschikbaar gesteld.

Er valt nog van alles te vertellen over de activiteiten in Regio 1 , b.v.de fotocursus of Annies winkeltje waarin allerlei zaken voor onze hobby worden aangeboden en waarvoor na het overlijden van Annie spontaan een lid zich als opvolger zich meldde om “negotie “voort te zetten en de afdeling deze service te verlenen. Ook de onmisbare verslagen die leden aanleveren, zodat de Beltsjeblom regelmatig kan verschijnen geeft blijk hoe er van de leden voor de leden gedacht en gedaan wordt.

Ongeveer 30 jaar was ik in het Westen van ons land een papieren lid, mogelijk als zovelen van U. Na mijn verhuizing naar Friesland is gebleken dat de vereniging ons nog veel meer te bieden heeft, o.a. in Regio 1.