Regio 06 informatie

Toen bij ons het verzoek binnen kwam om iets te schrijven over de regio in de Fuchsiana moesten wij ons toch achter de oren krabben; het is nu corona-tijd, de regio activiteiten liggen stil. De fuchsia’s groeien wel als kool. En dat is het dan.

Onze vereniging bestaat thans uit ongeveer 80 leden en evenzoveel donateurs. Best een stevig aantal. Ook wij vergrijzen en aanwas van jeugdige leden is er nauwelijks. De laatste jaren bestonden onze activiteiten voornamelijk uit de goed bezochte ledenvergadering, onze onderlinge opkweekwedstrijd gekoppeld aan een lekker buffet, de goed bezochte Bingo en de Kerstmiddag.

Vorig jaar heeft ons clubblad de “Bellenbode” een update doorgemaakt wat door een ieder zeer wordt gewaardeerd. Er staan wat meer foto’s in en de inhoud is met vaste rubrieken uitgebreid.

Elk jaar worden door Arie Elsman cultivars naar de keuring gebracht. Is Ineke Wisselink druk met ons winkeltje en allerlei voorkomende verenigingszaken en beschikken beide over prachtige tuinen welke zij elk jaar voor het publiek opstellen.
Dan maar in ons archief gedoken, op zoek naar hoogtepunten. 2014 was wel een heel bijzonder jaar.
De door ons georganiseerde, wat later bleek de laatste Fuchsiashow 2014. Hoe begon het ook alweer? Jan van Houte (toenmalig lid van de ledenraad NKvF) bezocht toen op uitnodiging onze bestuursvergadering, ik citeer uit de notulen:

“Jan van Houte, heeft het voorstel gelanceerd om de volgende vriendendag 2014 te houden in het Museum Smedekinck te Zelhem. Deze dag kan dan georganiseerd worden in combinatie met onze eigen show. De vergadering staat er welwillend tegen over. We wachten het verzoek van het Hoofdbestuur met belangstelling af. Jan, verlaat de vergadering onder dankzegging en stelt zich alvast beschikbaar voor de eventuele werkzaamheden.
De datum werd vastgesteld 3 september tot en met 7 september 2014.

Er werd een showcommissie in het leven geroepen deze bestond uit voorzitter, Piet Fortuin, secretaris Gerrit Koerselman, penningmeester Ineke Wisselink, lid Mientje Giesen en arrangeur Johan Wientjes. Huub Steeghs was ons contact met het Hoofdbestuur en zo geschiedde.

In zeer goed overleg met het bestuur van het museum Smedekinck werden de eerste bijeenkomsten belegd en de eerste contouren van de show zichtbaar gemaakt.

De locatie is wonderschoon, het thema van de show werd dan ook “Vroeger en nu’’. Het ontwerp van de arrangeur Johan Wientjes overtrof onze stoutste verwachtingen. Een fuchsiashow in combinatie met een historisch museum. We konden gebruik maken van allerlei voertuigen en werktuigen van lang geleden. Er werd door veel leden hard gewerkt om alle plannen te realiseren. Er werd een mooie pergola gebouwd van berkenhout, een heuse vijver met pomp werd vervaardigd. Een prachtige entree, ook weer van berkenhout, werd de toegang tot de show. Historische voertuigen werden zeer fraai met fuchsia’s bekleed. De landelijke fuchsiawedstrijd kreeg een prachtige plaats, evenals onze eigen onderlinge fuchsiawedstrijd. Er was een compleet overzicht van allerlei ambachten, het zeer oude kerkje werd op een prachtige manier in de show opgenomen.

Kortom er was voor menig bezoeker van alles te zien. Ook de Vriendendag werd door veel NKvF-leden bezocht, menig lid was onder de indruk van de show en de kwaliteit van de planten.

De opening van de show moest iets bijzonders worden en dat werd het dan ook. Op een ludieke wijze gekleed in bijpassende historische kleding werd dit verricht door onze voorzitter, Derk te Brinkhof. De dansgroep ”W’j Eren het Olde“ uit Zelhem liet een aantal historische dansen zien.

Arie Elsman had voor deze gelegenheid een cultivar met de naam “Smedekinck” aangeboden, een mooie dubbele fuchsia. Om u, als lezer van deze Fuchsiana, een indruk te geven volgt hierbij een foto-impressie.

Smedekinck

 

 

 

403Het strijken van de Fuchsiavlag door de showcommissie. V.l.n.r. Ineke Wisselink; Mientje Giesen; Derk te Brinkhof; Johan Wientjes; Gerrit Koerselman en Piet Fortuin.

Secretaris: Gerrit Koerselman