Regio 03 informatie

We zijn een vereniging met ongeveer 61 leden, waar van een kleine 30 leden trouw de vergaderingen bezoeken.
We beginnen in januari met een nieuwjaarsreceptie, waarbij we elkaar een goed nieuw jaar en ook een mooi fuchsia jaar toe wensen, waarna we met elkaar een paar jaar een cadeau spel hebben gedaan, bij de koffie is er dan altijd zelf gebakken Nieuwjaars rolletjes en knieperties. Dit jaar hebben we iemand laten komen die allerlei verhaaltjes vertelde en ook liedjes zong in het Drents .
In maart hebben we dan de jaarvergadering waarbij veel dingen wat onze vereniging aangaan worden besproken en ook de stekken, die we deze zomer weer zullen opkweken en die eind augustus door deskundige keurmeesters worden gekeurd, worden uitgereikt.
Na de pauze hebben we dia’s van vele jaren terug vertoond wat bij velen mooie herinneringen op riep. In juli hebben we met elkaar een bus reisje gemaakt waarbij we twee tuinen in Overijssel hebben bezocht .
Na op verschillende plaatsen in Drenthe mensen opgepikt te hebben, zijn we in Echten met elkaar koffie gaan drinken met een gebakje er bij.
Hierna zijn we naar de Sallandse landschap tuin in Heino gegaan, dit was een heel mooi aangelegde tuin van 3.200 m2. Aangelegd door Harry Pierik.

Na die tuin goed bekeken te hebben zijn we met de bus naar de Krim in Overijssel gegaan,
waar Jetske’s tuin op ons wachtte, dit was een ruim aangelegde boerderij tuin rondom het huis en ook nog tegen de schuur met op verschillende plekken mooie doorkijkjes.
Hierna zijn we weer naar Echten gegaan waar we om vijf uur aankwamen, hier hebben eerst nog een tijd op het terras aan de Hoogeveensche vaart gezeten, lekker in de zon en napraten over wat we die dag beleeft hadden. Een uurtje later gingen we aan tafel om van een heerlijk maaltijd te genieten, waarna de bus ons weer naar huis heeft gebracht.
Op zaterdag 27 juli hadden we open tuinen, hiervoor waren die dag 4 tuinen te bezichtigen . Wij hadden die dag onze tuin ook open gesteld , zodat we die dag niet bij anderen konden kijken. Het was die dag heel mooi weer om een tuin te bekijken en dat hebben dan ook verschillende van onze vereniging gedaan, maar er waren maar een paar van andere verenigingen geweest.
Zaterdag 24 augustus was het zover de stekken die we op de vergadering van maart uitgereikt hebben gekregen en die we de hele zomer hebben kunnen verzorgen en opkweken werden nu gekeurd maar ook kon men nog een willekeurige andere fuchsia mee nemen om te keuren. De fam. Moes uit Diever had hun tuin weer beschikbaar gesteld. Het was die dag mooi weer . Het was dit jaar door velen gelukt om van een stekje een mooie plant op te kweken, iets dat het jaar daarvoor maar een paar gelukt was. De planten werden bij elkaar uitgestald en werden door twee keurmeesters goed bekeken en gekeurd, waarna ze tot een oordeel kwamen. Onder tussen hebben we genoten van de mooie tuin en hadden met elkaar een gezellige middag. Om ongeveer half vier was alles gekeurd en bekeken en werden de prijzen uitgereikt voor de 1e, 2e en 3e prijs van zowel de wedstrijd plant de vrije keuze.
Daarna ging ieder tevreden naar huis terug ziend op een mooie middag en waar we ook veel mooie planten kregen te zien.
In oktober hebben we nog een najaarsbijeenkomst, hier wordt eerst de dingen wat de verenging betreft besproken, waarna de heer Joop Verburg ons veel wetens waardigheden over paddenstoelen en zwammen vertelde en ook dia’s hiervan liet zien. Ook is er dan nog een fototentoonstelling waarvan de leden de mooiste foto kunnen uitkiezen die dan een oorkonde krijgt.
Dit was het verslag van onze vereniging en wat we zoal in een jaar doen. Onze verenging vergrijst de laatste jaren nogal, er vallen wel leden af en jonge leden komen er niet meer bij. De redactie van ons afdelingsblad Bell’nproaties is er ook mee gestopt en we konden geen nieuwe redactie vinden, zodat we besloten hebben om nu maar naar de leden een nieuwsbrief te zenden.

Jan Hooijer