NKvF, Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden

NKvF, de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden is groen.  Wij zijn mensen die van de natuur houden, van groen en daarbij speciaal van fuchsia’s. Daarvoor zijn wij een vereniging met 21 regio’s in Nederland. Ons doel is het hobbymatig hebben en houden van fuchsia’s en de kwaliteit hiervan naar een nog hoger niveau te brengen.

De NKvF bestaat o.a. uit:

 • Beschrijvingsgroep.
 • Botanische Groep.
 • Veredelingsgroep.
 • Begeleidingscommissie Keuringen.
 • Winterharden Studiegroep.
 • American Fuchsia Society.

Er zijn mogelijkheden om deel te nemen aan de diverse activiteiten van de NKvF c.q. regio’s zoals o.a.:

 • Bezoeken van de jaarlijkse landelijke Vriendendag.
 • Bijwonen bijeenkomsten met veelal interessante lezingen over diverse onderwerpen.
 • Veel informatiemogelijkheden over het hebben en houden van fuchsia’s.
 • Het ontvangen van het regioblad of nieuwsbrief (meestal 4 keer per jaar).
 • Aanschaf van potgrond en meststoffen.
 • Busreizen.
 • Plantenwedstrijden.

De volgend rubrieken zijn o.a. al te vinden op de nieuwe site:

De Cultivar Inventarislijst 2019 (CIL) wordt continu aangevuld met gegevens en foto’s.
Deze database bevat momenteel ruim 15.000 verschillende fuchsia’s.

Tevens is de NKvF voor geheel Europa de contactinstantie voor het aanmelden van fuchsia’s bij de AFS.

Contact opnemen met NKvF: webmaster@nkvf.nl