Informatie over de registratie van fuchsia’s (NL) bij de A.F.S.

LET OP!

De American Fuchsia Society heeft bericht dat zij de registratie van nieuwe fuchsia’s weer ter hand zal nemen. De heer Ron Monnier is bereid gevonden deze registratie op zich te nemen. Aangezien er een hele tijd geen registratie heeft kunnen plaatsvinden is er een achterstand ontstaan. De heer Monnier zal deze achterstand zo gauw mogelijk proberen weg te werken.

Augustus 2023.

 

De Amerikaanse Fuchsia Society is de Internationale Autoriteit op het gebied van fuchsiaregistratie en naamgeving benoemd door de “International Society for Horticultural Science.” Zij vragen medewerking van alle veredelaars over de hele wereld te zorgen voor de gemeenschappelijke registratie van alle nieuwe fuchsia introducties om verwarring en dubbele naamgeving van cultivars te voorkomen en een gemeenschappelijke referentie voor de beschrijving van rassen tot stand te brengen.

1. Vul de aanvraag voor fuchsiaregistratie volledig in.

2. Registranten in Europa dienen hun registratieverzoek te sturen naar de Europese toezichthouder,
de heer Jan de Groot, Biesenkamp 57, 8081 JA Elburg, Nederland. De heer de Groot is supervisor voor Europa en stuurt het verzoek door aan de internationale registrator van de A.F.S na te hebben gecontroleerd of de hierna volgende regels worden gerespecteerd.
E-mail: utc.voorzitter@nkvf.nl of vul het formulier online in op de website https://www.nkvf.nl/afs

3. Voor publicatie van uw aanvraag in de Jaaruitgave van het A.F.S.-Bulletin “Nieuwe Fuchsia Introducties” is de deadline 15 november.

4. Namen kunnen worden gereserveerd voor een periode van 1 jaar, om de nieuwe cultivar te testen en te vermeerderen. Dit kan door een verzoek daartoe te sturen naar de Internationale Registrator. Zulke registraties zullen automatisch aflopen aan het eind van de reservering als de cultivar niet formeel is geregistreerd binnen dat jaar of als niet is verzocht tot verlenging van de registratie. Verlengingen kunnen worden gehonoreerd voor een tweede en derde jaar, maar niet langer.

5. Voordat u begint met het aanvragen van een patent of handelsmerk dienen nieuwe cultivars eerst geregistreerd te worden bij de A.F.S. om dubbele naamgeving te voorkomen.

6. Bij het vernoemen van een levend persoon dient goedkeuring van de persoon in kwestie te worden verkregen.

7. Elke veredelaar kan een nieuwe cultivar registreren bij de Amerikaanse Fuchsia Society zonder dat de nieuwe plant een voorkeuring of evaluatie door een commissie heeft ondergaan; dit is geen voorwaarde voor registratie.

8. Cultivars dienen opgekweekt en geobserveerd te worden gedurende 3 jaar voorafgaand aan de registratie.

NAAMGEVING VAN UW NIEUWE INTRODUCTIE

Als Internationale Autoriteit voor Fuchsia Registratie en Naamgeving onderschrijft de Amerikaanse Fuchsia Society de “International Code of Nomenclature of Cultivar Plants” goedgekeurd door de “International Commission for the Nomenclature of Cultivated Plants”. Zij (de A.F.S.) bevelen aan om namen te gebruiken overeenkomstig de “Code for the Formation of Cultivar(variety) Names”. De International Registrator van de A.F.S. is gemachtigd registratie terug te trekken van elke naam die niet voldoet aan deze regels.

In het kort volgen hier de belangrijkste aanbevelingen:

 1. De naam dient, bij voorkeur, te bestaan uit één of twee woorden en niet meer dan drie. Een willekeurige opeenvolging van letters, een afkorting of een cijfer wordt als één woord beschouwd.
 2. Houd bij het kiezen van een naam rekening met onderscheidbaarheid, eenvoud, gemakkelijk uit te spreken of te schrijven.
 3.  Geef geen naam die is voorbehouden aan een ander plantengeslacht., zoals alleen “Rose”. Een acceptabele vorm zou kunnen zijn: “Henry’s Rose” of “Rose Queen”.
 4. De naam van het geslacht (fuchsia) mag niet voorkomen in de naam. (De naam Tini’s Fuchsia” is dus niet toegestaan red.)
 5. Namen van veredelaars, makers of indieners of een serienaam wordt ontmoedigd.
 6. Vermijd namen waarin het woord “variety” (of var.) in voorkomt. Maak geen gebruik van de afkorting var. voor variegated (bont) om verwarring met variety te vermijden. Schrijf dan het volledige woord variegated. (Geldt alleen voor Engelstaligen. red.)
 7. Namen die beginnen met een lidwoord dienen te worden vermeden tenzij vereist door taalgewoonte. Niet “The Colonel” maar “Colonel”. Aan de andere kant niet Rochelle” maar “La Rochelle”.
 8. Vermijd namen die beginnen met een afkorting, behalve voor “Mrs” in het Engels. Niet “G.Creelman” maar George Creelman”; niet “Wm Thomas” maar “William Thomas”; niet “Mt. Kisko” maar Mount Kisko”; niet “St.John” maar “Saint John”.
 9. Vermijd namen, die vormen van aanhef bevatten, tenzij vereist door nationale gewoontes, zoals voor getrouwde vrouwen. Verworpen worden vormen zoals Fraulein, Meneer, Mademoiselle, Miss, Mister, Senor, Senorita en dergelijke in andere talen. Toegestaan zijn vormen voor Getrouwde vrouwen Mevrouw, Madam, Mrs., Senora en andere getrouwde equivalenten.
  Verworpen zou worden “Miss Jones”, terwijl “Mary Jones” zou worden geaccepteerd.
 10. Vermijd namen met extreem lange woorden of zinnen.
 11. Vermijd namen die de eigenschappen van de cultivar overdrijven of die onnauwkeurig worden door de introductie van nieuwe rassen of andere omstandigheden, zoals “Grootste”, “Laatstbloeiende” etc.
 12. Vermijd namen die slaan op een gewone eigenschap die waarschijnlijk normaal worden, dus niet “Yellow” maar “Yellow Queen” etc.
 13. Vermijd namen, die waarschijnlijk zullen worden verward met bestaande namen zoals “Beatrice” en “Beatrix”, “Helen” en “Helena” of “Ellen”, behalve als de achternaam volgt dus niet “Charles” (bijvoorbeeld als er al een ras “Charlie” bestaat. red.) maar “Charles Darwin” mag dan wel.
 14. Een cultivarnaam wordt bij voorkeur niet vertaald in een andere taal, maar onvertaald gelaten. Echter, in geval de naam letterlijk wordt vertaald: bijvoorbeeld: “Eisenkopf” wordt in het Engels “Iron Head” wordt het toegestaan.
 15. Persoonlijke namen mogen niet vertaald worden. “Charles” mag niet vertaald worden naar “Karel” en andersom, etc.

(Overgenomen van de website van de A.F.S. en vertaald)