Beoordelingsformulier Winterharde Fuchsia’s

Beoordelingsformulier Winterharde Fuchsia’s

Algemene gegevens:

Naam cultivar: ………………………………………………………………………….  Keuringsnummer: …………………………………. 

Inzender: …………………………………………………………………… Genomineerd: …………………………  Aantal punten: …… 

Zaadgever: ………………………………………………………… Stuifmeelgever: ………………………………………………………………. 

Uitgeplante Planten: ………… Aanplant datum: …………… Potmaat aanplant: ………… Leeftijd plant: ………………. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

1ste jaar: ………………… 

Gemiddelde temperatuur winter: ……… graden     Extreme lage temperaturen: ……… graden   

 Aantal vorstdagen: …………… Sneeuwdek: ………………. Weersgesteldheid winter: ………………………………………… 

Voorjaar: ………………………. Zomer: ………………………….. Weersgesteldheid zomer: …………………………………………. 

Hergroei geconstateerd: d.d. …………………………                     Eerste bloei geconstateerd: d.d. ………………………..

Hergroei door worteluitlopers: ………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Hergroei door takuitlopers: ……………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Uitgroei hoogte: ……………… d.d.……………… Uitgroei omvang: ………………….d.d. ……………… 

Bloei: ……………………… Ziekten en plagen: ……………………………. Bestrijding d.m.v.: ………………………………………… 

Bemesting: …………………d.d. ……………………. Foto’s gemaakt: d.d. …………………………………………………………………. 

2de jaar: ………………… 

Gemiddelde temperatuur winter: ……… graden     Extreme lage temperaturen: ……… graden   

 Aantal vorstdagen: …………… Sneeuwdek: ………………. Weersgesteldheid winter: ………………………………………… 

Voorjaar: ………………………. Zomer: ………………………….. Weersgesteldheid zomer: …………………………………………. 

Hergroei geconstateerd: d.d. …………………………                     Eerste bloei geconstateerd: d.d. ………………………..

Hergroei door worteluitlopers: ………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Hergroei door takuitlopers: ……………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Uitgroei hoogte: ……………… d.d.……………… Uitgroei omvang: ………………….d.d. ……………… 

Bloei: ……………………… Ziekten en plagen: ……………………………. Bestrijding d.m.v.: ………………………………………… 

Bemesting: …………………d.d. ……………………. Foto’s gemaakt: d.d. …………………………………………………………………. 

3de Jaar: ……………… 

Gemiddelde temperatuur winter: ……… graden     Extreme lage temperaturen: ……… graden   

 Aantal vorstdagen: …………… Sneeuwdek: ………………. Weersgesteldheid winter: ………………………………………… 

Voorjaar: ………………………. Zomer: ………………………….. Weersgesteldheid zomer: …………………………………………. 

Hergroei geconstateerd: d.d. …………………………                     Eerste bloei geconstateerd: d.d. ………………………..

Hergroei door worteluitlopers: ………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Hergroei door takuitlopers: ……………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Uitgroei hoogte: ……………… d.d.……………… Uitgroei omvang: ………………….d.d. ……………… 

Bloei: ……………………… Ziekten en plagen: ……………………………. Bestrijding d.m.v.: ………………………………………… 

Bemesting: …………………d.d. ……………………. Foto’s gemaakt: d.d. ………………………………………………………………….

4de Jaar: ……………..  

Gemiddelde temperatuur winter: ……… graden     Extreme lage temperaturen: ……… graden   

 Aantal vorstdagen: …………… Sneeuwdek: ………………. Weersgesteldheid winter: ………………………………………… 

Voorjaar: ………………………. Zomer: ………………………….. Weersgesteldheid zomer: …………………………………………. 

Hergroei geconstateerd: d.d. …………………………                     Eerste bloei geconstateerd: d.d. ………………………..

Hergroei door worteluitlopers: ………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Hergroei door takuitlopers: ……………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Uitgroei hoogte: ……………… d.d.……………… Uitgroei omvang: ………………….d.d. ……………… 

Bloei: ……………………… Ziekten en plagen: ……………………………. Bestrijding d.m.v.: …………………………………………

Bemesting: …………………d.d. ……………………. Foto’s gemaakt: d.d. …………………………………………………………………. 

5de Jaar: …………….. 

Gemiddelde temperatuur winter: ……… graden     Extreme lage temperaturen: ……… graden   

 Aantal vorstdagen: …………… Sneeuwdek: ………………. Weersgesteldheid winter: ………………………………………… 

Voorjaar: ………………………. Zomer: ………………………….. Weersgesteldheid zomer: …………………………………………. 

Hergroei geconstateerd: d.d. …………………………                     Eerste bloei geconstateerd: d.d. ………………………..

Hergroei door worteluitlopers: ………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Hergroei door takuitlopers: ……………………  Aantal planten: …………………. Uitgroei: ………………………………………. 

Uitgroei hoogte: ……………… d.d.……………… Uitgroei omvang: ………………….d.d. ……………… 

Bloei: ……………………… Ziekten en plagen: ……………………………. Bestrijding d.m.v.: ………………………………………… 

Bemesting: …………………d.d. ……………………. Foto’s gemaakt: d.d. …………………………………………………………………. 

 

Opmerkingen: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Toelichting op het beoordelingsformulier winterharde fuchsia’s.

Naam cultivar: Hier naam invullen van de cultivar.

Keuringsnummer: Hier keuringsnummer invullen.

Inzender: Hier naam invullen van de veredelaar of NKvF als deze cultivar is geselecteerd door de Winterharden Studiegroep.

Genomineerd: Hier invullen of de cultivar is genomineerd en in welk jaar.

Aantal punten: Hier invullen hoeveel punten deze cultivar heeft gehaald.

Zaadgever: Hier de zaadgever invullen.

Stuifmeelgever: Hier de stuifmeelgever invullen.

Uitgeplante planten: Hier invullen hoeveel planten er zijn uitgeplant.

Aanplant datum: Hier de datum invullen van de uitplantdatum.

Potmaat aanplant: Hier noteren de grootte van de uitgeplante cultivar.

Leeftijd plant: Hier noteren de leeftijd van de uitgeplante cultivar.

1ste jaar: Hier invullen het eerste jaar van beoordeling.

Gemiddelde temperatuur winter: ……… graden: Hier invullen de gemiddelde temperatuur van deze winter.

Extreme lage temperaturen: ……… graden: Hier invullen welke extreme temperatuur er is voorgekomen.

Aantal vorstdagen: Hier het aantal vorstdagen invullen.

Sneeuwdek: Hier invullen hoeveel dagen er een sneeuwdek aanwezig was tijdens de vorstperiode en hoe dik dit sneeuwdek was.

Weersgesteldheid winter: Hier invullen de weersgesteldheid in de winter periode. Zoals koud, droog, sneeuw, nat, enz.

Voorjaar: Hier invullen de weersgesteldheid in het voorjaar. Zoals nat, droog, koud, warm, enz.

Zomer: Hier invullen de weersgesteldheid in de zomer periode. Zoals droog, nat, heet, koud, enz.
Weersgesteldheid zomer:
Hergroei
geconstateerd: d.d. Hier de datum invullen wanneer de eerste uitgroei is geconstateerd.

Eerste bloei geconstateerd: d.d. Hier de datum invullen wanneer de eerste bloei is geconstateerd.

Hergroei door worteluitlopers: Hier invullen of de uitloop geschiedt door worteluitlopers.

Aantal planten: Hier invullen hoeveel planten er opnieuw zijn uitgelopen.

Uitgroei: Hier invullen hoe de uitgroei is. Veel, weinig, groot.

Hergroei door takuitlopers: Hier invullen of de uitloop geschiedt door takuitlopers.

Aantal planten: Hier invullen hoeveel planten er opnieuw zijn uitgelopen.

Uitgroei: Hier invullen hoe de uitgroei is. Veel, weinig, groot.

Uitgroei hoogte: ……………… d.d………………. Hier invullen de hoogte van de uitgroei en wanneer de meting heeft plaats gevonden.

Uitgroei omvang: ……………..d.d. ……………… Hier invullen de omvang van de uitgroei en wanneer de meting heeft plaats gevonden.

Bloei: Hier invullen hoe de bloei is. Rijke bloei, matige bloei, weinig bloei, enz.

Ziekten en plagen: Hier invullen of de cultivar gevoelig is voor ziekten en plagen.

Bestrijding d.m.v.: Hier invullen of er bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt.

Bemesting: …..…………….d.d. …………………….Hier invullen of er bemesting is gebruikt en wanneer en welke.

Foto’s gemaakt: d.d. ……………………Hier de foto’s vermelden met de datum wanneer deze zijn genomen.
Opmerkingen: Hier de opmerkingen noteren.