Andere methoden om fuchsia’s te stekken

Andere methoden om fuchsia’s te stekken
Een zestal minder door fuchsia-hobbyisten toegepaste stekmethoden zijn:
Waterstekken – De stekken worden klaargemaakt als hierboven uitvoerig is beschreven. Uiteraard kunt u de klaargemaakte stek dan laten bewortelen in een glas of pot met water. maar een betere methode om waterstekken te maken is plaatsing van de stekken in een bakje waarover volieregaas is gespannen. Het bakje is tot 1 cm onder het gaas gevuld met water. Aan het water voegen we 0.1 procent stekpoeder toe. Mijn ervaring is dat stekpoeder van het fabrikaat Aglukon het beste oplost. Ook mag wat mest 20-20-20 toegevoegd worden, maar niet meer dan 0,5 procent. De stekjes worden in de mazen van het gaas gestoken en hangen dan met hun blaadjes op het gaas in het water. Afdekken met folie e.d. is hier niet nodig.    De temperatuur van het water moet minstens 20°C zijn en dit lukt met behulp van eeningehangen aquarium-verwarmingselement met thermostaat.
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-waterstek-volieregaas 33kB.jpg
.
Waterstekken – Een goede methode om waterstekken te maken is de stekken ophangen in de mazen van volièregaas, dat over een bakje met water is gespannen.Als de stekjes worteltjes van 2 à 5 mm lengte hebben deze in potjes met stekgrond oppotten
Als de stekken niet tegen elkaar staan kan er geen botrytis ontstaan. Als de worteltjes 2 tot 5 mm lang zijn worden deze in potjes met een mestarm grondmengsel gestoken (tevoren gaatje steken en na plaatsing aangieten tot gaatje met grond is volgelopen).  Dat grondmengsel kan bestaan uit 1 deel stekgrond en 1 deel goede potgrond. Laat de worteltjes beslist niet langer worden. Langere worteltjes breken bij het steken gemakkelijk af; tevens geven die een tragere uitgroei van de stek omdat de wortels eerst van waterwortels in grondwortels moeten veranderen..
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-accubak 12kB.jpg
Een handige variant op vorenstaande methode is plaatsing van de stekken in gaatjes, die met behulp van een gloeiend gemaakte priem/schroevedraaier zijn gemaakt in een dun plaatje polystyreen. Dat plaatje met de daarin gestoken stekken drijft op water in een akkubak of oud aquarium (zie afb. hiernaast).
Houtstekken die niet direct opgezet worden– Als er in het najaar alle takken teruggesnoeid worden tot op een knoop vanaf de stam is er voldoende afgeknipt materiaal voorhanden om van het onderstuk van afgeknipte takken houtstekken te maken. Dat afgeknipte onderstuk moet verhout zijn en minstens twee knopen hebben. Knip de stek aan de onderzijde minimaal 2 cm onder de knoop recht af. Het schuin   afknippen moet minimaal 2 cm boven de bovenste knoop gebeuren, zodat u in het voorjaar goed kunt zien wat de onder- en bovenzijde van zo’n houtstek is (wel afknippen met een scherpe snoeischaar). Al de nog aanwezige bladeren verwijderen en de houtstekken bespuiten met een schimmelwerend middel (15 tot 20 minuten laten indrogen). De houtstekken worden gebundeld en gelabeld, waarna ze liggend worden bewaard in afsluitbare plastic bakjes in licht vochtig gemaakte turfmolm of scherpzand bij een temperatuur van maximaal 5°C, bijvoorbeeld in de groentelade van de koelkast. Worden de stekken te warm bewaard, dan kunnen ze verrotten. Zo kunnen ze wel tot in maart bewaard worden.
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-houtstek 9kB.jpg
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-bundel houtstek 9kB.jpg
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-houtstek in kuipje 12kB.jpg
.
Houtstek van snoeihout – Hiervoor is bruikbaar het oudste deel van het eenjarige hout; lengte 8 tot 12 cm met onderaan en bovenaan een knoop.
Houtstekken bundelen – Gebundeld en gelabeld in groentelade van de koelkast liggend bewaren bij maximum temp.  5°C; rechte afsnede is bovenzijde en schuine afsnede is onderzijde van de houtstek.
Houtstekken laten bewortelen – In februari de bewaarde houtstekken laten bewortelen in boterkuipje met wat stekgrond,afgesteund in gaatjes van het deksel; daarna een ander kuipje op zijn kop erover.
Het oppotten begin februari gaat als volgt. Snij met een scherp mes de onderkant van de stek 5 mm onder de knoop glad af. De nat gemaakte onderkant in stekpoeder steken. Vervolgens de stek ondersteboven laten drogen. Let op dat de stek niet uitdroogt. Dit kan gebeuren in een pot met vochtige turfmolm met de onderkant van de bundel stekken 1,5 mm boven de turfmolm uit. Dit zo drie dagen uit de zon op een koele plaats laten staan. Dan kunnen de stekken opgepot worden en dat gebeurt op een afwijkende manier. De stekken worden los bovenop aangedrukte vochtige turfmolm gezet in een boterkuipje e.d. . In het kuipje komt 2 cm aangedrukte turfmolm, hierop wordt een deksel van het boterkuipje geplaatst waarin  gaten zijn gemaakt. Deze gaten dienen als steun voor het geplaatste bundeltje houtstekken. Daarna wordt een tweede kuipje op zijn kop erover heen geplaatst en zo staat de bundel houtstekken in een ‘minikasje’. Het ‘minikasje’ wordt nu op een vensterbank boven een verwarming of op een verwarmingsmatje geplaatst, wel in het licht maar niet in de zon. Als de houtstekken geworteld zijn deze voorzichtig oppotten en ze nog enige tijd warm wegzetten in bijvoorbeeld een kamerkasje. Als tijdens het bewaren in de koelkast aan de houtstekken al uitlopers zijn gekomen. Dit is niet erg, mits ze niet te lang zijn. Te lang geworden uitlopers terugknippen tot één knoop (let op dat er geen botrytis ontstaat). Als er duidelijk te zien is, dat er groei in de houtstekken zit, kunnen ze verder behandeld worden als beschreven in eerder besproken stekmethoden. De meeste variëteiten fuchsias kunnen via houtstekken vermeerderd worden.Ook kunt u uitproberen houtstekken horizontaal buiten in de tuin te bewaren, ingegraven in een 20 cm diepe geul, mits deze geul maar op een beschutte en niet te natte plaats is gegraven. Deze methode heb ik uitgeprobeerd met houtstekken uit de F.magellanica-groep. Het opgegraven stekmateriaal is vervolgens eind april direct buiten in de grond gestoken  met nog één oog boven de grond uitstekend. Let op tijdig afdekken tijdens nachtvorst. Het resultaat van aangeslagen stekken was circa 80%. Wel moet de grond waarin de stekken bewortelen goed waterdoorlatend zijn
 
Houtstekken die meteen opgezet worden – Snij houtstekken zoals hierboven al is beschreven. Maar nu mag het blad er wel aan blijven zitten. Doop de stekken in stekpoeder en laat ze dan zo’n 10 minuten indrogen. Vul een kamerkasje met een laag van circa 3 cm stekgrond en steek de houtstekken er circa 2,5 cm diep in. Daarna deze water geven en ze bespuiten met een schimmelwerend middel. Bodemwarmte is nu wel nodig. Heeft u geen kamerkasje dan kan het ook in een glazen pot. Let er op dat de bladeren die er nog aan zitten niet tegen de potwand gedrukt zitten. Knip desnoods een stuk van de bladeren af. Het bewortelen duurt hier wat langer dan bij ‘zachte’ stekken, namelijk zo’n vier weken.
Stekken in een ander stekmedium – Dat stekmedium kan zijn steenwol,  steekschuim (oasis) of perlite. Zelfs in duivegrit en cocosvezels kan gestekt worden, maar ik heb hier geen ervaring mee. In al deze stekmediums zitten geen voedingsstoffen. Omdat ze steriel zijn, mogen ze maar een keer voor afstekken gebruikt worden. Voor stekken in oasis en steenwol kunnen alleen kop- en tussenstekken met minimaal twee knopen gebruikt worden. Van de onderste knoop de bladeren eraf halen en dit ondereind tot aan deze knoop in stekpoeder dopen. Na goed afkloppen van een teveel aan poeder de stek ongeveer 5 à 10 minuten laten drogen. We snijden van de oasis of steenwol blokjes van minimaal 15 x 15 x 15 mm, steken in het midden met een stokje (dat even dik is als het ondereind van de stek) een gaatje van 10 mm diep en de stek wordt hierin gestoken. De blokjes met daarin de stekken in een bakje zetten met hierin 5 mm water. Als de stekken niet in de zon staan is afdekken niet nodig. Bij een ruimte-temperatuur van 18 à 20°C zijn ze na 2 of 3 weken beworteld. Beter bewortelen ze met bodemwarmte onder het bakje. Bij het oppotten laten we het stukje oasis of steenwol gewoon zitten.
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-Stek in blokje steenwol 3kB.gif
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-oase 5kB.jpg
D:\Nkvf\ontvangen van Ton\Afb.algemeen 2\J11g-stekken in perlite 10kB.jpg
.
Stekken in steenwol – In de groenteteelt wordt veel gestekt in steenwol. Ook fuchsia stekjes kunnen in dit stekmedium bewortelen.
Stekken in steekschuim (oasis) – De blokjes met de erin gestoken stekken in een bakje zetten met hierin 5 mm water. Bij oppotten blokje steekschuim niet verwijderen.
Stekken in perlite – De stek staat in een waterglas gevuld met een laagje perlite met daarop nog een laagje water (methode volgens website ‘Hilberry Web’).
.
Het stekken in perlite staat ondermeer beschreven op de website ‘Hilberry Web’  met het URL-adres http://users.breathemail.net/collingreenhough/Fuchsia_Cuttings.htm van Mr. Collingreenhough.  Hij vult een waterglas e.d. met een laagje perlite dat voldoende houvast geeft om de stek hierin te steken. Verder komt hierop nog een laagje water. Nadat met een scherp mesje het onderste paar bladeren van een topstek is weggesneden kan deze in de perlite gestoken worden. Het gebruik van stekpoeder vindt hij niet nodig. Het stekje steunt op de nog aanwezige bladeren in het wat losse perlite. Na 10 dagen ververst hij het water en voegt voor een kwart gedeelte een oplossing van een stikstof mengsel toe, Ook hier de stekken niet in direct zonlicht plaatsen. Als er gezonde wortels te zien zijn aan de onderzijde van het glas kan de stek in potgrond opgepot worden. Met zijn methode van stekken in perlite behaalt hij het hoge slagingspercentage van zo’n 95%!