Algemene Informatie CIL

De Cultivar InventarisLijst  (CIL).

Vanaf de oprichting van de NKvF is door diverse leden, die in verenigingsverband samenwerkten, zo veel mogelijk informatie verzameld over fuchsia cultivars met als doel die informatie toegankelijk te maken voor liefhebbers.

Deze verzamelde informatie werd in de loop der jaren in diverse vormen uitgegeven. Zo was er bijv. het boekje ‘Species en cultivarlijst’, waarbij later twee addenda verschenen. In 1985 verscheen de laatste uitgave hiervan waarin de addenda verwerkt waren.

In 1988 verscheen een losbladige ‘Cultivarlijst’ met in de jaren daarna (tot 2005) nog 6 addenda, waarin uitvoerige beschrijvingen van meer dan 4300 fuchsia cultivars. Later verscheen nog een ‘Cultivarlijst’ waarin alleen de voornaamste gegevens waren vermeld.

Al deze informatie is opgenomen in deze digitale ‘Cultivar InventarisLijst’ (CIL), aangevuld met gegevens uit literatuur.

Ook de complete registratielijst van de AFS (American Fuchsia Society) is opgenomen in deze CIL. De bij de AFS geregistreerde namen zijn herkenbaar aan een groen AFS registratienummer.

HOE kunt u deze digitale ‘Cultivar InventarisLijst’ gebruiken?

Uitgezonderd de cultivarnamen die beginnen met ’t of cijfers worden de namen in alfabetische volgorde vermeld. Met een naam of trefwoord kan worden gezocht op naam of gedeelte van een naam van een cultivar of veredelaar. Vermijd daarbij schrijf- en/of spelfouten in de naam of het trefwoord. Alle aan de hand van de gezochte naam of trefwoord gevonden resultaten worden met rode kleur weergegeven. Per pagina worden maximaal 10 resultaten getoond. In geval van meerdere pagina’s staan onderaan de pagina’s de nummers voor de volgende pagina’s, met telkens weer maximaal 10 resultaten.   [1] [2] [3] [4] [5] enz. enz.  Er kan niet worden gezocht op kleur.

Namen waarin een ‘s kunnen bij ‘zoeken’ voor enige verwarring zorgen omdat niet iedereen bekend is met de officiële schrijfwijze. Zoek in dat geval met een gedeelte van de naam als trefwoord zónder de.

Er kan ook ‘blanco’ worden gezocht, dus zonder een naam of trefwoord in te vullen. Dan verschijnt de complete ‘Cultivar InventarisLijst’ in alfabetische volgorde (beginnend met de namen die beginnen met ’t of cijfer). Per pagina worden maximaal 10 resultaten gepresenteerd. Onderaan elke pagina vindt u de nummers voor de volgende pagina’s, met telkens weer maximaal 10 resultaten.    [1] [2] [3] [4] [5] enz. enz.

Onder de foto’s staat een link naar:

* Meer foto’s – indien aanwezig vindt u hier tot maximaal 3 foto’s die met een muisklik vergroot kunnen worden.

* Beschrijvingsformulier – vermelding van de bij NKvF bekend zijnde beschrijvingsgegevens.

* AFS – een doorlink naar vanaf 2019 ingediende AFS registratie aanvraagformulieren.