R29 Bestuur wijzigen


Wijzigingspagina Regio 01

Let op: Het bevestigen na invoeren van de wijzigen is gelijk aan een wijziging doorvoeren en gaat het programma meteen de wizjiging doorvoeren via een vervolg pagina.
Vul uw wijziging in en ga naar volgende via de TAB toets of klik met uw muis op het veld welke u wilt wijzigen.


Naam Adres Postcode en Woonplaats Telefoon Telefoon E-mail adres
Voorzitter
Vice Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid1
Lid2
Lid3
Lid4
Ledenraad
Redactie De naam van het blad kan hier worden vermeld en wordt op de site bij beide rubrieken gevuld, mits van toepassing.
Eindredactie
Beheer Service Punt (BSP)
Ledensecretaris
Wedstrijdcommissie
Overige functie
Hier kan eigen functie worden geplaatst
Bank:
WEBSITE:

Alle opmerkingen, aanmerkingen cq aanpassingen kunt u melden naar digiton@nkvf.nl