BCK Keuringsrapport

Keurmeester: Keuringsrapport NKvF keuringen Keuringsnummer:

Nieuwheid; Maximaal 25 punten te vergeven. Minimaal 6 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven punten Opmerking
Zeer nieuw Plant is nieuw in kleur, in vorm, nieuw in combinatie kleur kroon – kelkbladen 22 tot 25 punten
Nieuw Plant is anders door kweekvorm, of andere kleurstelling 14 tot 21 punten
Weinig nieuw Plant bestaat al, maar er is verschil in grootte, of vorm 6 tot 13 punten Punten nieuwheid
Niet nieuw Plant bestaat al, zowel in kleur als vorm 1 tot 5 punten
Algemene indruk; Maxima 25 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven punten Opmerking
Zeer opvallend Valt zeer erg op tussen andere fuchsia’s 18 tot 25 punten
Opvallend Valt redelijk op tussen andere fuchsia’s 12 tot 17 punten
Matig opvallend Valt matig op tussen andere fuchsia’s 5 tot 11 punten Punten algemene indruk
Niet opvallend Valt niet op tussen andere fuchsia’s 1 tot 4 punten
Groei; Maximaal 20 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven punten Opmerking
Vertakking Goed zelfvertakkend 8 punten
Redelijk zelfvertakkend 6 punten
Matig zelfvertakkend 4 punten
Slecht zelfvertakkend 2 punten
Verhouding grote blad – bloem Goede verhouding 6 punten
Redelijke verhouding 4 punten
Slechte verhouding 1 punt
Verhouding hoe- veelheid blad – bloem Goede verhouding 6 punten
Redelijke verhouding 3 punten Punten groei
Slechte verhouding 1 punt
Bloei; Maximaal 20 punten te vergeven. Minimaal 5 punten nodig voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven punten Opmerking
Zeer rijke bloei Minimaal 3 bloemen per bladoksel, 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant 18 tot 20 punten
Rijke bloei Minimaal 2 bloemen per bladoksel, 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant 14 tot 17 punten
Normale bloei Minimaal 4 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant 10 tot 13 punten
Matige bloei Minimaal 2 bloemen per tak, knoppen in alle stadia over de gehele plant 5 tot 9 punten
Slechte bloei Weinig bloemen en knoppen over de gehele plant 0 tot 4 punten Punten bloei
Wortelgestel; Maximaal 10 punten te vergeven. Minimaal 3 punten voor nominatie
Onderdeel Omschrijving Te geven punten Opmerking
Goed wortelgestel Extra dikke wortels te zien, zeer veel haarwortels aanwezig, of goede knolvormer 8 tot 10 punten
Normaal wortelgestel Veel haarwortels aanwezig, geen dikke wortels zichtbaar, normale knolvormer 5 tot 7 punten
Matig wortelgestel Matig aantal wortels aanwezig 3 tot 4 punten Punten wortelgestel
Slecht wortelgestel Weinig of geen wortels zichtbaar 1 tot 2 punten

Totaal behaalde punten …………….

©NKvF maart 2013 Ontwerp; 13 maart 2005/ gewijzigd; augustus 2006/april 2007/juli 2009/april 2013/april 2015