AMERICAN FUCHSIA SOCIETY
Aanvraag Fuchsia Registratie Certificaat

Er volgt eerst een controle of de naam van de variëteit al bestaat.

Naam van de variëteit *(50)


Om o.a. fouten te voorkomen en het overzicht inzichtelijker te maken zijn alle rubrieken verdeeld in stukken.

Op het einde krijgt u een totaal overzicht, hier kunt u nog:

.

Gegevens zijn zichtbaar na het opslaan (en controle) per pagina.

LET OP : OM DE GEGEVENS PER RUBRIEK AAN TE PASSEN DIENT U EERST VIA DE LINK TERUG TE GAAN,
ANDERS WORDEN DE GEGEVENS NIET OPGESLAGEN.

Wijzigingen na het versturen kunnen enkel nog dan doorgevoerd worden door een mail te sturen naar AFS@nkvf.nl>